Posledná novembrová sobota patrila v Banskej Bystrici milovníkom vína. Na nultom ročníku Svätokatarínskej ochutnávky sa v podbrániach historických domov bystrického námestia sa stretlo 10 vinárov, ktorí predstavili viac ako 60 rôznych druhov vína.

Degustovalo sa najmä mladé víno ale nechýbali ani staršie ročníky. „Tento rok bol podobný roku 2015, ktorý výrazne poznačili mrazy. Podarilo sa nám dopestovať iba 70% hrozna, avšak znížená kvantita sa odrazila na vynikajúcej kvalite. Preto sa môžeme tešiť na naozaj výnimočný ročník,“ zhodnotil Vinársky rok 2017 Anton Uhnák z Čajkova.

Organizátora, Cech hostinských v Banskej Bystrici, príjemne prekvapila obrovská účasť, keď na nultý ročník prišlo viac ako 200 ľudí. „Ľudia si víno a vínne akcie v Banskej Bystrici obľúbili, čo nám dokázali aj včera a to nás zaväzuje v nich pokračovať a stále sa zlepšovať. Aj keď v nás stále doznievajú zážitky z vydareného nultého ročníka, už teraz rozmýšľame ako prekvapíme návštevníkov budúci rok,“ zhrnul Andrej Patráš, predseda Cechu hostinských.