Sekcia bábkového divadla, ktorá je prezentovaná vo výstavných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici vychádza z výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav v Bratislave k Roku slovenského divadla 2020. Výstava pripomínala 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území.

Autor foto: Matej Hakár

Bábkové divadlo na Slovensku sa vyvíjalo od pohyblivých figúr slúžiacich na náboženské obrady cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov, spolkové divadlá až k divadlám profesionálnym. Popri detskom divákovi začalo oslovovať aj dospelého. Využívali sa rôzne typy bábok a postupne sa prešlo k odkrytému vodeniu, ktorému dominuje hravosť, metafora a partnerský vzťah herca a bábky.

Autor foto: Matej Hakár

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje je koncipovaná v dvoch líniách. V základnej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku. Sekundárna línia sa venuje najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov Faustovi, ktorý si našiel svoje miesto aj v repertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických a súčasných bábok a divadielok, ktorý je len málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v jednom čase.

Krásne bábky sú zapožičané z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, z Múzea Divadelného ústavu a z Bábkového divadla na Rázcestí. Kurátorkou výstavy je bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra o 16.00 h. Návštevníci a návštevníčky si môžu prísť pozrieť výstavu v pracovné dni od 8. septembra do 21. októbra. Do 15. septembra v čase od 10.00 do 16.00 h a od 16. septembra v čase od 10.00 do 17.00 h.

Hlavný program 23. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica začína 26. septembra a potrvá až do 2. októbra. Kompletný program festivalu nájdete na webovej stránke podujatia.

Hlavnými organizátormi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská Bystrica 2022. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.