Elektromobily alebo elektrické automobily predstavujú vozidlá, ktoré nefungujú na základe spaľovania fosílnych palív, ale na pohon čerpajú elektrickú energiu. Tá sa dobíja do batérie, z ktorej pri pohybe auto energiu čerpá na jazdu. Rovnako sa energia vytvára aj počas jazdy pri brzdení, čo sa nazýva rekuperácia. Elektromobily sa považujú za jeden zo spôsobov riešenia klimatickej krízy a zníženia ekologickej stopy. Ako to s nimi ale naozaj je?

Výhody elektromobilov pre životné prostredie

Základný význam elektromobilov je v tom, že neprodukujú pri jazdení žiadne emisie zo spaľovania fosílnych palív. To patrí aj medzi základné argumenty, prečo sa automobily považujú za ekologickejšie alternatívy jazdenia. Na druhej strane sa v súčasnosti väčšina elektrickej energie produkuje spaľovaním fosílnych palív a tak aj pri nabíjaní vozidiel sa do ovzdušia emisie dostávajú. Nabíjanie je možné na verejných čerpacích staniciach, ale rovnako aj doma – viac o nabíjaní nájdete napríklad na https://greenway.sk/.

Aj napriek tomuto však môžeme považovať elektromobily za krok vopred, pretože keď budeme produkovať viac zelenej energie, môžeme okamžite prejsť aj na zelené nabíjanie. Medzi kroky, ktoré ešte patria k popularizácii tohto druhu vozidla patrí predovšetkým zlepšenie technológie. Potrebujeme nájsť ekonomicky priaznivejšie technológie, ktoré znížia aj výslednú cenu vozidla, vďaka čomu budú elektromobily dostupné pre široké vrstvy obyvateľstva. Rovnako je potrebné zvýšiť aj mieru nabíjacích staníc, či napríklad zvýšiť dotácie na elektromobilitu alebo ponúkať iné výhody pre vlastníkov elektrických vozidiel.

Zelený transport je pre udržateľnú budúcnosť kľúčový

Elektromobily síce predstavujú riešenie, ale neznižujú mieru našej závislosti na osobných automobiloch. Ľudia v dnešnej spoločnosti sú naučení používať osobné automobily, čo do ich života prináša veľkú mieru pohodlia. Navyše väčšina ľudí využíva na cestovanie automobily samostatne, čím sa zvyšuje hustota cestnej premávky, čo má tiež negatívny vplyv aj na bežné fungovanie populácie.

Veľmi prijateľným spôsobom ako uviesť elektromobilitu do našich bežných životov môže byť aj prostredníctvom elektrickej verejnej dopravy. Týmto spôsobom sa môže naraz prepravovať viacej ľudí a rovnako na menšie trasy je možné bez problémov využívať elektrickú energiu. Medzi zelenšie druhy transportu patria bezpochyby verejná doprava, bicykel, elektrický bicykel, či napríklad chôdza. Ak už využívate osobný automobil snažte sa auto naplniť, aby ste necestovali sami a radšej vezmite aj vašich kolegov – je to nielen ekologickejšie, ale aj omnoho ekonomickejšie.