Aj dnes vám prinášame informácie o dianí na festivale Envirofilm v Banskej Bystrici. Do areálu Múzea SNP pozývame najmä deti a mládež. Envirofilm a deti  je totiž už tradičné a pevné spojenie.

Organizátori festivalu aj tento rok pripravili pre deti veľa zaujímavých podujatí, hier súťaží a, samozrejme, aj filmových prehliadok. Prostredníctvom zážitkových hier absolvujú cestu papiera aj cestu plastu, pričom si osvoja vedomosti z výroby, spracovania, separovania a recyklácie papiera a plastu a ich opätovného uvedenia do života.

Dnes od skorého rána sa do aktivít s deťmi zapojí aj Envidom. Spoločne s Envidomom budú deti maľovať na staré elektrospotrebiče.

Posvätné kamene a Amnesty International v Záhrade

Dopoludnie v Záhrade – CNK sa bude niesť v znamení témy – ľudské práva v kontexte ochrany životného prostredia. Podnetom na besedu na túto tému nesporne bude súťažný film Posvätné kamene (Palestína). Besedovať budú členovia Amnesty International Slovensko. Ponúkame vám niekoľko informácií o filme a jeho tvorcoch.

Vážny problém porušovania práv ľudí a prírody

Palestínčania čelia kríze životného prostredia a zdravia v dôsledku rozsiahlej ťažby kameňa, ktorý z veľkej časti slúži na izraelské stavebné potreby. Biely prírodný kameň je najžiadanejšia palestínska surovina. Hovorí sa o ňom ako o bielej rope Palestíny. Palestínsky priemysel kameňa je však v značnej miere rukojemníkom izraelských stavebných firiem. Až 71 % medzinárodného predaja kameňa putuje na izraelské stavby, vrátane výstavby ilegálnych osád na palestínskom území. Životné a prírodné podmienky v dedinách, mestách a utečeneckých táboroch, kde sa objavili ložiská kameňa, sú otrasné. Tieto miesta sa šialenou rýchlosťou menia na vraky environmentálnych, sociálnych a zdravotných problémov a situácia sa naďalej zhoršuje. Dodržiavanie ľudských práv tu absolútne absentuje. Sťažnosti Palestínčanov majú za následok prenasledovanie zo strany izraelskej armády, palestínski úradníci sťažnosti ignorujú, pretože nie sú schopní túto situáciu zmeniť…

Mladí palestínski filmári Laila Higazi a Muayad Alayan nakrútili o bielom palestínskom kameni a ľuďoch okolo neho výnimočný dokument s názvom Posvätné kamene (Sacred Stones). Na Envirofilme 2012 film súťažil  v kategórii spravodajských a publicistických programov. Palestína sa festivalu Envirofilm zúčastňuje po prvý raz. Festival, konajúci sa v srdci Slovenska, našli autori na internetových stránkach ECOmove International, pri hľadaní platforiem, ktoré podporujú a pomáhajú šíriť environmentálne otázky.

„Naším cieľom je upozorniť svet a všetkých zainteresovaných na vážny problém porušovania environmentálnych a ľudských práv. Tiež dúfame, že dokument môže fungovať ako podklad pre ďalšie kroky zo strany environmentálnych aktivistov, výskumných centier, akademikov a organizácií na Blízkom východe a vo svete…“

Film sa nakrúcal na západnom brehu Jordánu – Betlehem, Hebron, Nablus, Jenin, Ramallah, Jeruzalém a ako sme už spomenuli v úvode, film Sacred Stones je výnimočný dokument, ukazujúci tesnú súvislosť porušovanie práv prírody a ľudských práv. Autori pri jeho nakrúcaní museli čeliť mnohým problémom. Predovšetkým to bol nedostatok finančných prostriedkov na filmové, audiovizuálne produkcie vo všeobecnosti a najmä na filmy o životnom prostredí v ich regióne.

„Ďalej sme museli prekonávať prekážky všetkých druhov, sociálne, politické a ďalšie, aby sme získali potrebné konexie a prístup do kamenárskeho priemyslu a stavebníctva v  krajine. Tiež sme pocítili absenciu predchádzajúceho výskumu, dokumentov a štatistík o všetkých aspektoch kamenárskeho priemyslu, teda finančných, zdravotných, ekologických, atď., čo náš výskum predĺžilo a sťažilo.“

Na otázku, či film pomôže zmeniť kritickú a znepokojivú situáciu v oblastiach ťažby kameňa, ktorá sa dotýka tak ľudí ako aj prírody, autori odpovedali:

„Dúfame, že Posvätné kamene, film upozorňujúci na protiprávne konanie, vrhne svetlo na túto tému a bude motiváciou pre environmentálnych aktivistov a aktivistov z oblasti ľudských práv, pre organizácie, akademikov, filmárov a výskumníkov, aby sa snažili vyriešiť tento vážny environmentálny problém a problém ľudských práv… Dúfame tiež, že získame podporu a potrebné finančné prostriedky na spustenie mediálneho environmentálneho vzdelávacieho programu, ktorý pripravujeme, a ktorý by sa zameriaval predovšetkým na obce a obyvateľov, špeciálne mládež, z postihnutých oblastí, aby bol tento problém aj naďalej dokumentovaný a odhaľovaný…“

Čo sú to environmentálne záťaže a riziká?

Environmentálne riziká sú leitmotívom Envirofilmu 2012. O tom, čo vlastne sú environmentálne riziká a záťaže, budú dnes večer (od 18. hod.) v Kinosále Múzea SNP besedovať odborníci – Vlasta Jánová (MŽP SR), Juraj Rizman (Greenpeace), Ivan Král (UNIDO) a Miroslava Ťahúňová (ZSNP Žiar nad Hronom). Večerná prehliadka filmov úzko súvisí s problémom environmentálnych hazardov.