Štúdio tanca pomaly vchádza do ďalšej sezóny, ktorá sa bude niesť v znamení zmien. Okrem nových tvárí v umeleckom súbore tanečníkov sa môžu priaznivci tanečno-divadelného umenia od jarnej sezóny tešiť aj na nové priestory.

Od jarnej sezóny sa štúdio tanca predstaví v nových priestoroch

Po prvej náročnej, ale o to úspešnejšej polovici roku 2010, ktorá sa niesla v znamení rôznych zmien, môžeme s radosťou oznámiť všetkým priaznivcom tanečného a divadelného umenia, že Štúdio tanca v Banskej Bystrici otvorí novú sezónu opäť v priestoroch Artkina – sály PKO v Banskej Bystrici (budova ECC – bývalý Dom kultúry), kde bude už od septembra 2010 uvádzať na dočasnej domácej scéne reprízy najaktuálnejších predstavení Pena dní, Posed, Bioprodukt a Dotkni sa tanca (v troch verziách). Štúdio tanca od marca 2011 navyše plánuje zahájiť jarnú sezónu v nových priestoroch multifunkčného centra, ktoré poskytne návštevníkom divadla nielen kultúrny zážitok z divadelných predstavení, festivalov, koncertov a výstav, ale aj priestor pre sebarealizáciu v rámci rôznych zaujímavých workshopov a kurzov, vedených profesionálnymi tanečníkmi Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Multižánrový priestor sa nachádza na Jesenskom vŕšku na Komenského ulici 12 (na Kačici).

Prvá polovica tohto roku v Štúdiu tanca úspešná

V roku 2010 spolupracovalo divadlo na dvoch nových predstaveniach s takým významnými osobnosťami súčasného umenia ako sú režisér Jakub Nvota a slovenský skladateľ Andrej Kalinka. Výsledkom je činoherno-tanečné predstavenie podľa rovnomenného literárneho diela Borisa Viana – Pena dní.

V neposlednom rade bola pre tanečníkov umeleckého súboru veľkou inšpiráciou aj spolupráca so španielsko-slovenskou dvojicou choreografov Olga Cobos a Peter Mika pri tvorbe veľmi pútavej tanečnej inscenácie Posed. Spomínané predstavenia mali premiéru v marci a apríli 2010 a zaznamenali markantný úspech u odbornej i laickej verejnosti.

Martina Beňačková

Obdobím zmien prechádzal aj umelecký súbor tanečníkov. Svoju etapu v Štúdiu tanca ukončili Martina Beňačková a Michaela Nezvalová, ktorým patrí veľká vďaka za ich osobnostný vklad na profesionalitu. Prajeme im mnoho ďalších hodnotných skúseností a úspechov.

Martina Beňačková nastúpila do Štúdia tanca ako externá tanečníčka a po prvom roku pôsobenia ostala verná Štúdiu tanca ako internistka. V inscenáciách vdýchla postavám svoj tanečný pôvab, šarm a eleganciu a po troch rokoch zatúžila po ďalších skúsenostiach, možno aj v zahraničí.

Michaela Nezvalová vkladala svoj neprehliadnuteľný talent do predstavení Štúdia tanca celých šesť sezón. Po tomto období sa tiež rozhodla rozvíjať sa inou cestou a nasledujúci rok odovzdať svoje skúsenosti profesionálnej tanečníčky študentom na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici.

Táto skutočnosť dala príležitosť ďalším nádejným tanečniciam, aby priniesli divadlu svojou tanečnou osobnosťou nový rozmer. V júlovom konkurze uspeli Lucia Horváthová a Lenka Rajchmanová. Prvýkrát sa predstavia už v ďalšej sezóne 2010/2011.