Tunajší dopravca bude od pondelka 23. septembra opätovne vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici a tiež prímestskej dopravy akceptovať nielen vlastné dopravné karty, ale aj študentské ISIC karty. S opätovným zavedením tejto možnosti ale prichádza až v čase rozbehnutého školského roka, kedy si už veľká časť študentov zakúpila karty dopravcu.

mhd-autobus-trolejbusŠtudenti niektorých stredných a vysokých škôl využívajúcich medzinárodné karty ISIC, mohli aj v banskobystrickej mestskej hromadnej doprave, podobne ako vo viacerých mestách Slovenska, využívať ako čipovú kartu priamo tento preukaz. Ten im zároveň automaticky započítal zľavu. Túto možnosť zrušila SAD Zvolen pred rokom. Dôvodom mal byť nový typ kariet ISIC s čipom, ktorý v niektorých prípadoch nebol kompatibilný so systémom SAD Zvolen. Proti zrušeniu tejto možnosti sa okamžite začali búriť dotknutí študenti, ktorí si kartu kupovali aj v očakávaní jej využitia v MHD.

V praxi síce študenti mohli ďalej využiť kartu ako preukaz študenta pri hotovostnej kúpe dopravného lístka, ale pokiaľ chceli využívať výhody čipovej karty, vrátane nižšej ceny, museli si zakúpiť kartu dopravcu. Na stranu študentov sa takmer okamžite postavilo aj mesto a dopravca deklaroval snahu odstrániť problémy a vrátiť sa k akceptácii kariet. Študentom bola dokonca sľúbená refundácia kúpy dopravnej karty, tú však mal realizovať vydavateľ karty a reálne k tejto možnosti nedošlo.

isic-vzor-umbSAD Zvolen avizovala začiatok prác na odstránení závad spolu s dodávateľom systému, spoločnosťou EMtest, ešte v októbri minulého roka. Znovuzavedenie kariet pôvodne dopravca predpokladal po mesiaci alebo dvoch. Dodávateľ systému však podľa dopravcu dlhodobo nedokázal odstrániť chyby. „Nakoľko ani dodnes nie sú niektoré chyby programu odstránené, a začal už ďalší nový školský rok, dopravca si uvedomuje dôležitosť ISIC preukazov a ich potrebu plnohodnotného využitia, dal upraviť program tak, aby tieto preukazy boli od 23.9.2013  plne akceptované v autobusoch a trolejbusoch, ktoré prevádzkuje na území BBSK,“ píše sa v aktuálnom stanovisku SAD Zvolen. Dopravca ale so znovuzavedením možnosti využitia kariet prichádza až počas rozbehnutého školského roka. Minulý týždeň začali zimný semester aj vysoké školy v meste a študenti, ktorí si už medzičasom kúpili kartu dopravcu i študentskú ISIC kartu, tak budú mať v tejto chvíli o jednu dopravnú kartu navyše, o zbytočných nákladoch nehovoriac.

Držitelia ISIC kariet, ktoré v minulosti ešte neboli použité v MHD, si ich pred prvým nabitím musia nechať personalizovať priamo u vodiča alebo v dopravnej kancelárii SAD Zvolen. Karty budú opätovne využiteľné tak v autobusoch SAD Zvolen ako aj trolejbusoch Dopravného podniku mesta.