Študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (FPVaMV) venovali výťažok z tomboly, vyzbieraný počas tohoročných beánii, Onkologickej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta.

Na fotografii sprava: Dominika Paľová, Adam Augustín, MUDr. Vladimíra Maleca, PhD, Aneta Pápayová, Simona Nemcová, Katarína Vasiľová

Tohoročné beánie, počas ktorých slávnostne privítali študentov prvého ročníka fakulty sa uskutočnili 22.novembra 2012 a mali názov Tajomné beánie. Okrem množstva inej zábavy súčasťou programu bola aj benefičná tombola. Sponzori a partneri podujatia venovali do tomboly vyše 80 vecných cien a nepochybne k tým najatraktívnejším patrila aj prvá cena v podobe zoskoku padákom. Beánie niesli názov „tajomné“, lebo sa ich účastníci maskovali škraboškami, ale aj preto, že v tom momente ešte nebolo verejne známe, komu budú vyzbierané prostriedky poskytnuté.

Je tradíciou,že finančné prostriedky vyzbierané z predaja tombolových lístkov venujú študenti každoročne na charitatívne účely. Tento rok zhromaždená suma 410 € poputovala na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých onkologických pacientov vo FNsP F.D.Roosevelta. Ako povedal Adam Augustín za organizačný tím: „Chceli sme ísť príkladom a ukázať mladým ľuďom, že pomáhať a venovať sa dobročinnosti môže každý a nezáleží pri tom na tom, či vlastníte veľkú spoločnosť, alebo ste študent, pretože v konečnom dôsledku záleží len na ochote a odhodlaní pomôcť.“ Peniaze sa rozhodli študenti odovzdať práve onkológii, pretože, ako sa vyjadrili, spolucítia so statočnými ľuďmi, ktorí vytrvale denno-denne bojujú so zákernou chorobou a dúfajú, že ak by tento príspevok čoby len jednému pacientovi v tomto boji pomohol, tak to malo zmysel.

Dar prišli zástupcovia študentov osobne odovzdať do rúk prednostu onkologickej kliniky Vladimíra Maleca, ktorý toto šľachetné gesto ocenil slovami vďaky. Darované prostriedky použijú na drobné dovybavenie kliniky, ktoré pacientom uľahčí obdobie počas hospitalizácie.