V stredu 15. marca sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela konala prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša.

Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli „Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva“. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške zameral na uplynulý a súčasný vývoj inflácie v eurozóne a na Slovensku a uviedol, že sa nízko-inflačné obdobie blíži ku koncu. Zhodnotil tiež situáciu na trhu práce, ktorá v poslednom období najmä na Slovensku naráža na prirodzenú mieru nezamestnanosti. Vo svojej prednáške sa venoval aj súčasnej menovej politike a jej vplyvom na finančné trhy v eurozóne, ale aj na Slovensku.

V diskusii študenti položili guvernérovi otázky, ktoré sa dotýkali ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania, vývoja kľúčových úrokových sadzieb, ale aj snahy vlády SR o získanie investičnej výnimky pre infraštruktúrne projekty a jej následné vyňatie z ústavného zákona o dlhovej brzde.

Podujatia sa taktiež zúčastnili rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský, ktorý predniesol úvodné slovo a pozvanie na vedecký seminár prijal aj syn profesora Imricha Karvaša, Milan Karvaš, Vedecký seminár moderovala Emília Zimková.

Vedecký seminár Imricha Karvaša je vedeckým podujatím Katedry financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Hlavným cieľom podujatí, ktoré sa organizujú pravidelne od roku 2013, je pripomenúť si pamiatku a odkaz významného slovenského národohospodára, právnika, učiteľa a prvého guvernéra Slovenskej národnej banky, Imricha Karvaša. Na podujatiach vystupujú významní odborníci z oblasti národného hospodárstva, financií, akademickej i profesionálnej sféry. Viac informácií o doterajších hosťoch a samotnom podujatí Vedecký seminár Imricha Karvaša nájdete na nasledujúcej stránke.