Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pripravil putovnú dokumentárnu výstavu Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku.

Výstava Obraz nepriateľa v propagande počas druhej svetovej vojny na Slovensku v piatok 30. marca odštartovala svoju púť po slovenských stredných školách na banskobystrickom Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského.

Slovenský štát mal prepracovaný systém propagandy, ktorý si vzal vzor z propagandy nacistického Nemecka. Propaganda bola zameraná proti aktivitám československej vlády v londýnskej emigrácii, proti ZSSR, Veľkej Británii a USA, no rovnako bola prítomná aj rasová propaganda, hlavne proti židovským a rómskym obyvateľom. V slovenskej historiografii sa však tomuto dôležitému prostriedku na ovplyvňovanie más doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Práve na príkladoch propagandy Slovenského štátu preto výstava poukazuje na to, aké jednoduché je manipulovať s vedomím obyvateľstva prostredníctvom vtedy bežných prostriedkov.

Cieľom výstavy je ukázať mladým ľuďom nebezpečenstvo zneužitia moci na vyvolávanie nepriateľských nálad voči ostatným krajinám alebo skupinám osôb. Súčasná mladá generácia totiž nemá skoro žiadnu predstavu o politickom režime Slovenského štátu a jeho reakciách na prebiehajúce politické udalosti. Prezentáciou výstavy na stredných školách sa dosiahne hlbšie uvedomenie si paralel niekdajšej politiky Slovenského štátu s politickými tendenciami súčasných extrémistických politických zoskupení na slovenskej, ale aj európskej politickej scéne.

Na prezentáciu výstavy je použitá osvedčená metóda rovesníckej prezentácie. Výstava bude postupne inštalovaná na viacerých stredných školách, kde odborní pracovníci Múzea SNP zaškolia vybraných študentov. Tí budú vykonávať lektorské služby pre svojich spolužiakov. Z doterajšej praxe z projektov Anna Franková príp. projekt Vagón má totiž múzeum veľmi pozitívne odozvy na takéto sprevádzanie výstavou jednak od pedagógov, ale hlavne od samotných študentov.

Autormi scenára výstavy sú Michala Lônčíková, Eduard Nižňanský z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania.