Občianske združenie ZADOBE organizuje v utorok, 03.03.2015 od 16:00 do 18:00, v Slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela podujatie Deň príležitostí.

Na podujatí sa budú prezentovať organizácie, ktoré ponúkajú možnosti osobného rozvoja študentom stredných aj vysokých škôl v Banskej Bystrici. Študenti sa tak môžu dozvedieť, ako získavať praktické skúsenosti už počas štúdia a to v ich blízkom okolí.

den plagatV rámci projektu Uvedomelá mládež organizácia ZADOBE spolu s národným projektom AZU a organizáciou OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN pripravili podujatie pre všetkých študentov v Banskej Bystrici. Podujatie má predstaviť mladým ľuďom možnosti, ktoré miestne organizácie ponúkajú: stáže, praxe (platené aj neplatené), exkurzie, vzdelávacie aktivity, kurzy a ďalšie podujatia. Medzi prezentujúcimi budú známe organizácie, napríklad SAIA či AIESEC, ktoré sprostredkúvajú štipendijné pobyty a stáže do zahraničia, ale aj menej známe ako Európska univerzitná hokejová liga, ktorá len tento rok začala pôsobiť aj v Banskej Bystrici a ponúka dobrovoľnícke stáže v oblasti event manažmentu, marketingu a logistiky.

Na Dni príležitostí vystúpi dokopy 15 organizácií, ktoré zareagovali na našu výzvu. Vychádzali sme z toho, že Banská Bystrica je študentské mesto a veľa študentov má po skončení školy problém nájsť si prácu, pretože im chýbajú praktické skúsenosti. Na druhej strane tu pôsobí pomerne veľa organizácií, ktoré hľadajú dobrovoľníkov, ponúkajú stáže či zmysluplnú prácu pre študentov, organizujú kurzy a vzdelávacie aktivity pre mladých, ale nie je o nich poriadne vedieť. Deň príležitostí teda ponúka organizáciám možnosť osloviť mladých ľudí a mladým ľuďom zase možnosť zapojiť sa do aktivít, ktoré obohatia ich životopis,“ uvádza Mária Svidroňová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia ZADOBE.

Katarína Burdelová, študentka Filozofickej fakulty UMB, zapojená v projekte AZU dopĺňa: „Program je naozaj pestrý, myslím, že každý študent či študentka, ktorí sa chcú rozvíjať a budovať úspešnú kariéru, si nájdu príležitosť, kam sa budú môcť zapojiť. Ja osobne sa teším na vystúpenie organizácií Rada študentov mesta Banská Bystrica z oblasti mládežníckej politiky a Vzdelávací inštitút, ktorý ponúka okrem jazykových kurzov aj možnosť rozvíjať líderstvo.“

Martin Babiar z OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN komentuje: „Myslím, že sa nám podarilo koncentrovať na jednom mieste zaujímavú ponuku možností osobného rozvoja pre študentov a žiakov. Uvidíme, ako akcia dopadne, veríme, že sa jej zúčastní čo najviac ľudí. To by nás motivovalo k organizovaniu podobného podujatia aj v budúcnosti, aby sme ukázali mladým, že príležitosti sú aj v Banskej Bystrici, nielen v hlavnom meste.“

Okrem vystúpení prezentujúcich budú na podujatí aj informačné stánky. V stánkoch budú zástupcovia organizácií podávať bližšie informácie o možnostiach zapojenia sa do ich aktivít a pri jednom stánku tiež bude prebiehať konzultácia životopisov. Ďalší stánok zase zaujme atypickou formou: Slovenský skauting sa rozhodol vystaviť svoju päťmetrovú loď, ktorú zostavil vodácky oddiel a odtiaľ budú poskytovať informácie o svojej činnosti. Za ochotu nainštalovať loď v priestoroch Slávnostnej auly, ako aj celkovo za poskytnutie priestorov, patrí poďakovanie Ekonomickej fakulte UMB.

Podujatie je súčasťou projektu Uvedomelá mládež, ktorého cieľom je okrem iného zvyšovať kompetencie mladých ľudí na zapájanie sa do aktívneho občianstva. Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.