Výstava, prezentácia novej obrazovej publikácie a stretnutie rodákov. Obyvatelia bývalej obce, dnes banskobystrickej mestskej časti Sásová, si na budúci týždeň pripomenú jubileá 665 rokov Sásovej a 760 rokov Banskej Bystrice.

001
Obec Sásová na konci samostatnosti v roku 1965.

V utorok 16. júna o 17. hod. sa v Átriu Štátnej vedeckej knižnice uskutoční vernisáž výstavy dobových fotografií Sásová v obrazoch a prezentácia obrazovej publikácie s rovnakým názvom. Výstava na vyše 70 dobových fotografiách približuje život v Sásovej od roku 1900 do roku 1965, teda do konca samostatnosti obce. Okrem fotografií si návštevníci výstavy môžu pozrieť aj výber archeologických nálezov zo Sásovej a blízkeho okolia z depozitu Stredoslovenského múzea.

Súčasťou vernisáže výstavy je prezentácia novej obrazovej publikácie Sásová v obrazoch, ktorej autorom je Ján Kollár, správca Dokumentačného centra Sásová. Publikácia nadväzuje a doplňuje monografiu Sásová a Rudlová z roku 2010 ((Marcel Pecník, Vladimír Sklenka a kol…). Obsahuje vyše 150 dobových fotografií, ktorých väčšina nebola doteraz publikovaná. Publikácia Sásová v obrazoch je výsledkom sedemdesiatročnej zberateľskej činnosti dvoch generácií Sásovanov.

Vernisáž výstavy a prezentácia publikácie sa konajú pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, ktorý Sásovú v obrazoch „pokrstí“ netradične palicovou fazuľou. Lebo nielen uhorkami, ale aj fazuľou sa Sásovania na zeleninových trhoch preslávili.

Výstava v Štátnej vedeckej knižnici potrvá do 11. júla 2015.

005
Prvá mlatba obilia sásovských družstevníkov na Pustom (1950)

Stretnutie Sásovänov, rodákov a priaznivcov Sásovej sa uskutoční v sobotu 20. júna od 9.30 hod. v priestoroch Základnej školy na Ďumbierskej ulici. Celodenný program otvorí o 10. hodine báseň Štefana Žáryho Návšteva, ktorú prednesie 78-ročná Sásovianka Anna Kuriatková, oblečená v miestnom ľudovom odeve. V tejto básni, ktorou Štefan Žáry vzdáva hold Banskej Bystrici, sa spomínajú aj Sásovania, aj ich slávne uhorky. Na stretnutí sa bude hovoriť o najnovších poznatkoch z histórie Sásovej. Archeologické výskumy v okolí Sásovej bude vo svojej prednáške prezentovať Martin Kvietok zo Stredoslovenského múzea. Účastníci si môžu pozrieť aj Pamätnú izbu Sásovanov a Rúdlovčanov, ktorá bola zriadená priamo v škole. V programe je aj návšteva sásovského gotického Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov zo 14. storočia. O skvostoch kostola bude hovoriť Ján Kollár.

Stretnutie Sásovänov obohatí aj kultúrny program. S detskými jarnými hrami a piesňami vystúpi súbor Folklórik zo ZŠ Ďumbierska, zaspieva Robo Kazík a podvečerné posedenie sásovských rodákov a ich hostí spríjemní kapela Galaxy BB Music.