Situácia na Ukrajine nie je obyvateľom Banskej Bystrice ľahostajná. V snahe pomôcť pri adaptovaní sa ukrajinským občanom v našom meste, pripravila Verejná knižnica Mikuláša Kováča v spolupráci s Rodinným centrom Hviezdička a Lions Club Banská Bystrica LEA s ukrajinskými občanmi pravidelné stretnutia.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 4. apríla tohto roku. Vzdelávacie, komunitné a umelecké podujatia v knižnici tak prebiehajú už štvrtý mesiac a ich súčasťou sú aj kurzy, s ktorými pomáhajú ukrajinské študentky študujúce v našom meste. Kurzy nesú názov „Spoznajte jednoduchú slovenčinu“ a všetci ukrajinskí hostia sú v priestoroch knižnice srdečne vítaní. Knižnica buduje komunitu so srdcom a snaží sa svoj knižný fond obohatiť o knihy v ukrajinskom jazyku v spolupráci s ukrajinským veľvyslanectvom, ale aj s vydavateľstvom Artforum.

Stretnutia so srdcom prebiehajú na pobočke Sídlisko každý utorok a štvrtok v čase od 14:00 do 16:00 h.