Cyklické podujatie Stretnutia s minulosťou napíšu svoje ďalšie pokračovanie, opäť s cieľom priblížiť verejnosti najvýznamnejšie osobnosti našej histórie. V Matejovom dome už v stredu 23. februára historik Dušan Škvarna návštevníkom múzea priblíži jednu z najvšestrannejších osobností moderných slovenských dejín – Ľudovíta Štúra.

Stretnutia s minulosťou sa tentokrát zamerajú na známu osobnosť, ktorá dodnes zapĺňa stránky učebníc dejepisu, ale aj slovenského jazyka a literatúry – Ľudovíta Štúra. Priblížia ho však inak, než sme na to boli zvyknutí, poskytne totiž pohľad na modernizáciu uhorskej spoločnosti, jej národných rozmerov, ale aj Slovákov samotných. Zameria sa tiež na Ľudovíta Štúra ako na jedného z inšpirátorov zásadných civilizačných zmien, nového usporiadania spoločnosti a nového poňatia kultúry.

„Aktivity a tvorba Ľudovíta Štúra priam fatálne ovplyvnili rôzne stránky spoločenského života a kultúry Slovákov. Nie div, že o máloktorej historickej postave sa po desaťročia utváral v odbornom poznaní i v bežnej pamäti taký pestrý obraz ako o Ľ. Štúrovi. Neformoval sa totiž len na základe vecného poznania, ale v neodbornom prostredí často aj na základe bulvárneho prístupu, citovej idealizácie a jej protipólu demonizácie. Prvým cieľom tejto prednášky bude poukázať na tieto momenty“, priblížil Dušan Škvarna z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Väčšina prác o Ľudovítovi Štúrovi si všímala alebo všíma len niektorú zo stránok jeho diela a pôsobenia, navyše nedostatočne reflektuje ich dobový civilizačný kontext. Druhým cieľom prednášky tak bude podľa historika Dušana Škvarnu poukázať na ucelenosť myslenia a pôsobenia Ľudovíta Štúra:

„Práve on bol hlavným tvorcom modernizácie slovenskej spoločnosti. Inak povedané, bol spoločenským reformátorom, ktorý zohľadňujúc civilizačné smerovanie Európy a vnímajúc uhorské a slovanské pomery, originálne inšpiroval modernizačné zmeny slovenskej spoločnosti a kultúry. Medzi ne patril tiež koncept a začiatky slovenskej politiky. Preto je logické, že napriek značnému časovému odstupu mnohé postrehy a postoje Ľ. Štúra nezostarli, i v súčasnosti sú nasledovaniahodné o to viac, že majú nadčasový morálny obsah, nabádajú k ľudskej a národnej slobode, k dôstojnému a zodpovednému životu“.

Tretia časť podujatia Stretnutia s minulosťou bude zameraná na osobnosť Jána Ursínyho a jeho príbeh slovenského demokrata v 20. storočí. Návštevníkom ho priblíži historik Marek Syrný 23. marca o 17:00 h, opäť v Matejovom dome.