Otvorenie novej komornej sály Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici bude sprevádzať kultúrny program.

V utorok 22. mája vystúpi skupina Slovak tango. Jej koncert začína o 18:00 hod. V tom istom čase v stredu je na programe koncert Jána Ambróza s ľudovou hudbou Borievka a ženskej speváckej skupiny Trnki. V piatok sa môžu návštevníci tešiť na trochu divadelného umenia v podaní Divadla Odtiaľ-Potiaľ v predstavení Návšteva mladej dámy. Súbežne s týmto programom budú od utorka do štvrtku od 9:00 hod. do 15:30 hod. vo dvore Stredoslovenského osvetového strediska prezentovať remeslá ľudoví umelci.

Dom osvety v Banskej Bystrici bol založený v roku 1952 ako organizátor kultúrno-osvetovej činnosti. Inštitúcia zmenila od svojho vzniku niekoľkokrát svoj názov a od roku 2002 sídli na Dolnej ulici v meštiackom, pôvodne renesančnom dome. V sídle Stredoslovenského osvetového strediska je tiež možné kúpiť a rezervovať vstupenky na pripravovaný program.