Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravilo aj v roku 2019 obľúbenú súťaž pre mladých adeptov moderovania Sárova Bystrica 2019, ktorá sa uskutoční v komornej sále SOS 24. októbra 2019 od 9.00 h.

Prihlásiť sa môže každý mladý človek, ktorý dovŕšil vek 15 až 25 rokov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách 15-18 / 19-25 rokov a v štyroch súťažných disciplínach – čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým respondentom a moderovanie relácie. Víťazi oboch kategórií získavajú nomináciu do celoštátneho finále súťaže. Organizátor má právo nominovať, na základe návrhu odbornej poroty aj súťažiaceho, ktorý obsadil iné miesto.

Uzávierka záväzných prihlášok je 14. októbra 2019 DO 15.00 h. Prihlášku je nutné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: krajcovic@sosbb.sk vo forme vyplneného dokumetu Word.

Pre záujemcov o súťaž sme organizujeme dva prípravné semináre. 10. októbra 2019 o 9.00 h v Hotelovej akadémii v Brezne a 11. októbra 2019 o 9.00 h v komornej sále SOS, Dolná 35, Banská Bystrica. Na semináre je potrebné sa prihlásiť do Brezna do 8. októbra 2019 a do B. Bystrice do 9. októbra .2019.