V aktuálnej situácii, kedy ostali brány kultúrnych inštitúcií pre verejnosť zatvorené, spúšťa Stredoslovenské múzeum viaceré nové projekty, ktoré budú rôznou formou prinášať zaujímavosti z oblasti kultúry, histórie či prírodných vied. Jednou z noviniek je fotocyklus Premeny Banskej Bystrice, ktorý uverejňuje prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

Bystričania majú netradičnú možnosť spoznať históriu svojho mesta, ale aj múzejné zbierky z pohodlia a bezpečia svojich obývačiek či pracovní. Zbierkový fond fotografií Stredoslovenského múzea ukrýva tisícky unikátnych a zaujímavých záberov. Veľkú časť tvoria archívne fotografie a negatívy Banskej Bystrice a okolia, ktoré dokumentujú, ako sa v priebehu rokov menil vplyvom rozvoja, politických či vojnových udalostí charakter mesta.

„Projektom Premeny Banskej Bystrice chceme priblížiť nedávnu a predsa častokrát už zabudnutú históriu nášho mesta. Zároveň sa snažíme v čase, kedy návštevníci nemôžu navštíviť naše expozície, aj takýmto spôsobom odprezentovať bohatý zbierkový fond Stredoslovenského múzea, vzbudiť záujem a rozšíriť povedomie Banskobystričanov o možno zabudnutej podobe a histórii mesta, v ktorom žijú,“ uviedol zástupca riaditeľa Stredoslovenského múzea Matúš Molitoris.

Na sociálnych sieťach Stredoslovenského múzea už boli uverejnené prvé dve časti cyklu fotografií. Prvá zachytáva pohľad na Banskú Bystricu z roku 1930, na ktorom možno porovnať panorámu mesta spred 90 rokov s aktuálnou fotografiou z približne rovnakého miesta. Najvýraznejší rozdiel vidieť na starom trasovaní toku rieky Hron. Druhá časť bola venovaná tzv. Thurzovskej kúrii, ktorá sa nachádza v mestskej časti Uhlisko a jej história siaha až do obdobia renesancie. V prvej polovici 20. storočia bola využívaná pre účely záhradníctva, ktoré tu prevádzkoval podnikateľ Ján Thurzo. V 60. rokoch mala v starej kúrii vzniknúť údolná stanica lanovky na Urpín. Dodnes sa preto vedľa domu nachádza veľký železobetónový monolit a na Urpíne pätky stožiarov spolu s nedokončenou hornou stanicou lanovky. Na fasáde stále možno pozorovať fragmenty pôvodnej výzdoby.

Ďalšie časti fotocyklu Premeny Banskej Bystrice vám bude Stredoslovenské múzeum pravidelne prinášať na svojom FacebookuInstagrame.