Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici oslavuje v tomto roku viacero výročí.  Najvýznamnejšie, 130. výročie založenia, podčiarkne výnimočnou výstavou.

Výstava 130 rokov interpretácií histórie je oslavou všetkých osobností, ľudí, ktorí sa zaslúžili o vznik a múzea a zachovanie vzácnych zbierok pre ďalšie generácie. Výstavu v Thurzovom dome sprístupnili 9. mája a môžete ju navštíviť až do 24. novembra.

„Vzdajme hold minulému a súčasnému. Mostom v čase nech sú vzácne zbierkové predmety z fondu Stredoslovenského múzea.“ Týmito slovami vyjadril posolstvo a myšlienku výstavy jej autor a kurátor Filip Glocko.

Stredoslovenské múzeum (SSM) odomklo trezory svojich depozitov. Návštevníci a návštevníčky môžu obdivovať predmety, ktoré doposiaľ nemali možnosť vidieť. Postupne odhalia zaujímavú cestu zbierkových predmetov zo zabudnutia, spod nánosov prachu, až pod reflektory výstavných siení.

Prví kustódi a cínová krsteľnica

Žiadosť o vznik mestského múzea predložil Štefan Holesch, hlavný notár mesta Banská Bystrica a neúnavný propagátor myšlienok múzejníctva. Za najvhodnejšiu budovu mesto vybralo Matejov dom. Pôvodná zakladacia listina vtedajšieho Mestského múzea je datovaná 12. júla 1889 a nájdete ju aj na aktuálnej výstave v SSM. Prvá múzejná expozícia v Matejovom dome bola napokon slávnostne otvorená 17. októbra 1909. Prvými kustódmi, ktorí položili základy múzejnej tradície v meste, boli Jozef Schweng, Samuel Bothár a Štefan Holesch.

Kustódi kedysi vymýšľali najrôznejšie spôsoby, ako pre múzeum získať vzácne predmety. Kuriózny príbeh sa spája s cínovou krstiteľnicou z roku 1726, ktorá je tiež súčasťou výstavy 130 rokov interpretácií histórie.

„Cínová krstiteľnica z kostola v Hronseku je jedným z najväčších lupov, ktoré sa podarilo dostať Kornelovi Divaldovi, autorovi prvej expozície, do Mestského múzea. Hronseckému farárovi vtedy navrhol, či by nechcel vymeniť starú cínovú krstiteľnicu, ktorá už „dosluhovala“, za novú, krajšiu, drevenú, vyrezávanú v modernom štýle. Ten dal Divaldovi za pravdu a múzeum tak získalo vzácnu starožitnosť, ktorá je dnes priamym dokladom remeselného majstrovstva našich cinárov,“ prezrádza autor výstavy Filip Glocko.

Indiánske vojnové trofeje či najstaršia modrotlač

V Thurzovom dome sú vystavené mnohé výnimočné zbierkové predmety, ktoré neboli veľmi dlho – alebo vôbec, prezentované verejnosti. Sté výročie úmrtia M. R. Štefánika pripomína pamiatka na jeho ekvádorskú výpravu zo začiatku 20. storočia, Je to tzv. tsantsa, trofej poľovníkov hláv kmeňa Šuárov. Ide o zmenšenú ľudskú hlavu, ktorú si Indiáni vyrábali počas návratu z vojnovej výpravy. Bohatosť a rôznorodosť zbierkového fondu Stredoslovenského múzea dokazuje aj najstaršia modrotlač na Slovensku z roku 1783. Neoceniteľnú a mimoriadne rozmanitú prácu reštaurátorov a konzervátorov odhalia vzácne zreštaurované mortuáriá, obrazy, nábytok či kroje.

„Stredoslovenské múzeum je najstaršou muzeálnou inštitúciou v Banskej Bystrici a druhou najstaršou v kraji. V jubilejnom roku 2019 chceme vzdať hold tým, vďaka ktorým vzniklo, ale aj všetkým odborným pracovníkom múzea, vďaka ktorým sa zachováva história a tradície stredného Slovenska pre ďalšie generácie. Na výstave predstavíme najstaršie a najvzácnejšie zbierkové predmety z každého múzejného fondu aj reštaurátorov, ktorí sa podieľali na záchrane našich vzácnych zbierok,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.