Stredoslovenská galéria v júni 2017 získala ocenenie Galéria roka 2016. Cenu odovzdal minister kultúry SR Marek Maďarič riaditeľovi Stredoslovenskej galérie Marošovi Rovňákovi na slávnostnom ceremoniáli v Dvorane MK SR.

Stredoslovenská galéria získala ocenenie za tri minuloročné projekty, ktorými sú reštaurátorský a prezentačný projekt Obrazy starej Bystrice – Zreštaurované, projekt Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenkej galérie a prezentačno – edukačnú výstavu Symfónia pre 5 zmyslov.

Projekt Obrazy starej Bystrice – Zreštaurované bol primárne zameraný na zreštaurovanie výberovej kolekcie 24 malieb z najstaršej (základnej) časti zbierky Stredoslovenskej galérie, ktorá reflektuje vývin a prejavy umenia v stredoslovenskom regióne od 19. storočia do 50. rokov 20. storočia – obdobie založenia galérie. Výber tvorili prevažne neznáme a dlhodobo nevystavované reprezentatívne maľby, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v depozitári.

Výstava Rotpunkt Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie bola pripravená k 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie a vychádzala z poznania vývoja zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách spoločenského kontextu. Jej profil a identitu určovali kľúčové obdobia 50. rokov, 60. rokov, obdobie normalizácie 70. a 80. rokov 20. storočia a doba demokratizácie po roku 1989.

Oddelenie galerijnej pedagogiky Stredoslovenskej galérie v roku 2016 zahájilo revitalizáciu a inováciu edukačného konceptu, metodiky a foriem práce s verejnosťou. Výstavným projektom Symfónia pre 5 zmyslov sa oživila tradícia tzv. „esteticko-didaktických výstav“, špecifického výstavného formátu, ktorý sa koncom 80-tych rokov zrodil práve v banskobystrickej galérii. Edukačná výstava, realizovaná v jubilejnom 60. roku Stredoslovenskej galérie, bola typologicky pozmenená, oživená o interaktívnu zložku a prispôsobená povahe a potrebám súčasného, náročnejšieho diváka. Zároveň otvorila priestor na diskusiu o aktuálnom postavení galerijnej pedagogiky a integrácie kurátorstva a pedagogiky umenia.

Titul Múzeum roka/Galéria roka udeľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup pri realizácii základných odborných činností v múzeu a galérii, ktoré sú v súlade s ich zameraním a špecializáciou. Vyhlásenie výsledkov už 14. ročníka Múzeum roka/Galéria roka a odovzdanie Cien Andreja Kmeťa prebehlo v utorok 6. júna počas slávnostného ceremoniálu v Dvorane MK SR.

Pri príležitosti získania ocenenia Galéria roka 2016, príde vedeniu a zamestnancom Stredoslovenskej galérie zagratulovať primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, a to v utorok 11. júla.