Stredoslovenská galéria (SSG) Vás pozýva na výstavu prvej epochy Stálej expozície Stana Filka Hydrozoa. Galéria výstavu sprístupní v stredu 6. decembra o 10.00 h v Bethlenovom dome. 

Nový formát Filkovej permanentnej expozície charakterizuje neohraničené trvanie a premenlivá povaha, ktorá je vyjadrená delením programu na epochy. Koncept expozície je zasadený do kontextu inštitucionálnej kritiky, ktorá od 60. rokov 20. storočia kriticky komentuje ideológie a mocenské štruktúry ovplyvňujúce cirkuláciu umenia, politiku výstav a diskusií o umení prebiehajúcich na inštitucionálnej úrovni. V rámci dlhodobého výstavného projektu Hydrozoa bude verejnosti sprístupnený program kurátorských a autorských výstav v spolupráci s pozvanými hosťami, ktoré budú reagovať na zbierku diel Stana Filka v SSG.

Stano Filko je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôvodne s M. Lakym a J. Zavarským). Stredoslovenská galéria získala v roku 2015 do svojej zbierky rozsiahlu akvizíciu viac než 700 Filkových diel. Ide o zbierku menších objektov a diel na papieri, ktorá má povahu umeleckého archívu s bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho ideologického systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta. Retrospektívna výstava Stana Filka z tejto zbierky sa konala v budove Pretória Stredoslovenskej galérie v čase od 21. februára do 30. apríla 2017.