Výstava Rozhovory, ktoré vedú inam predstaví najnovšie diela – kresby tušom výtvarníčky Márie Čorejovej doplnené výberom diel z úspešných projektov posledných dvoch rokov MIND GAMES a EO INSTANTO / V TOMTO MOMENTE.

Autorka sa v posledných rokoch pohybuje najmä v médiu kresby, no stále sympatizuje s multimédiami, intermediálnou a kolektívnou tvorbou, prácou s priestorom, čo patrilo medzi stratégie zo začiatku jej umeleckej kariéry. Preto Mária Čorejová prizvala k spolupráci na svojej výstave kurátorský kolektív svojho „domovského“ združenia 13 kubikov (spolu s Máriou Riškovou a Marianom Lukačkom), no predovšetkým poskytla svoje diela ako „materiál“ ďalším renomovaným umelcom a dizajnérom. Tí vstúpili do Čorejovej diel, doplnili ich, posunuli a komentovali svojou tvorbou. Vznikli prepojenia viacerých oblastí umenia – kresba, maľba, objekt, sound-art, dizajn, architektúra v tvorivom dialógu s autorkinými dielami. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici budú prezentované niektoré výstupy tejto spolupráce, ďalšie diela budú predstavené na druhej tohtoročnej výstave v Dome umenia v Bratislave na konci roka.

Maliarka Alena Adamíková a dizajnér Martin Bu komponujú motívy kresieb Čorejovej do svojich diel – do maľby a do kolekcie keramických objektov. Dizajnérka Sylvia Jokelová spolupracovala už v roku 2012 na sérii veľkoformátových kresieb EO INSTANTO / V TOMTO MOMENTE, pre ktoré vytvorila unikátne rámy (vystavený bude výber zo série). Marian Lukačka a Mária Rišková, spolukurátori výstavy, prinášajú konceptuálnu narážku na motívy vyskytujúce sa v dielach a korešpondujúce s témami dlhodobého projektu skupiny 13 kubikov Múzeum budúcnosti, ktorého súčasťou je výstava i tvorba diel. Intermediálne umelkyne Nóra Ružičková a Marianna Mlynarčíková predstavujú zvukovú inštaláciu, ktorá vychádza z priestoru, kde sa výstava koná a voľne nadväzuje na Čorejovej kresebné úvahy o čase a pominuteľnosti. Český výtvarník Matěj Smetana vytvoril animácie, ktoré sa pokúšajú interpretovať spôsob, akým Mária Čorejová pracuje s tvarom a členením plôch vo svojich kresbách. Architektka Miriam Šebianová vytvorila architektonické riešenie výstavy a preniesla motív typický pre Čorejovej obdobie kresby do priestoru. Miro Tóth, hudobník a skladateľ, reaguje na diela svojou kompozíciou Dunkeltherapie.

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v spolupráci so združením 13 kubikov
Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Vernisáž: vo štvrtok, 7. 3. 2013 o 17.00
Trvanie výstavy: do 28. 4. 2013
Spoluautori: Alena Adamíková, Martin Bu, Sylvia Jokelová, Marian Lukačka & Mária Rišková, Nóra Ružičková & Marianna Mlynarčíková, Matěj Smetana, Miriam Šebianová, Miro Tóth
Kurátori výstavy: 13 kubikov (Mária Rišková, Marian Lukačka, Mária Čorejová)
Výstava je súčasťou projektu Múzeum budúcnosti združenia 13 kubikov.