Medzi deviatimi laureátmi Ceny ministerky kultúry bola v utorok 6. júla v kategórii Galéria roka ocenená Stredoslovenská galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Ide už o tretie ocenenie pre túto inštitúciu, ktorá má vo svojom fonde viac ako 13-tisíc zbierkových predmetov.

Stredoslovenská galéria, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, získala nové ocenenie, ktoré sa rozhodla vyhlásiť ministerka Natália Milanová. Cena ministerky kultúry spája dve doterajšie ceny a tri súťaže – Cenu ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia a Cenu Andreja Kmeťa, Múzeum a galériu roka, Knižnicu roka aj Kultúrno-osvetové zariadenie roka.

Stredoslovenská galéria svojimi aktivitami zaujala nezávislú odbornú porotu opakovane, ocenenie Galéria roka si odniesla aj v rokoch 2016 a 2018. 

„V tomto ročníku boli spojené roky 2019 a 2020, pričom galéria sa za rok 2020 o cenu neuchádzala. Je to už naše tretie ocenenie, určite teda nemusím nijako zvlášť zdôrazňovať, že z toho mám radosť, hoci aj s istými výhradami, ktoré sa týkajú hlavne absencie otvorenejšieho dialógu medzi ministerstvom kultúry a kultúrnou obcou,“ povedal riaditeľ Stredoslovenskej galérie Maroš Rovňák.

Ten cenu vníma predovšetkým ako ocenenie práce celého tímu zamestnancov Stredoslovenskej galérie, ako aj ľudí, ktorí na projektoch v roku 2019 s galériou spolupracovali externe.

„Zo zamestnancov spomeniem aspoň kurátorky Katarínu Baraníkovú, Miru Keratovú  a Zuzanu Majlingovú. Čo sa týka externých spolupracovníkov, napríklad výstavu Architekt Alexander Skutecký pripravovala galéria v spolupráci s historičkou umenia Klárou Kubičkovou, na reštaurovaní a výskume diel s nami spolupracovali zamestnanci Slovenskej národnej galérie, chemička Stanislava Trginová a reštaurátor Miroslav Slúka, ale aj odborní zamestnanci z Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Samozrejme by realizácia jednotlivých projektov nebola možná bez finančnej podpory Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja,“ doplnil riaditeľ.

O nomináciách aktuálneho ročníka ceny rozhodla porota v zložení Barbora Morongová, Karol Mišovic, Beata Jablonská, Matúš JakabčicKatarína Garčárová. Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Galéria roka bola udelená Stredoslovenskej galérii za odbornú činnosť v oblasti súčasného vizuálneho umenia, ktorá je výsledkom dlhodobej, systematickej vedecko-výskumnej i výstavnej činnosti galérie.

Galéria porotu zaujala napríklad akvizíciou maľby Dominika Skuteckého a štyroch diel súčasného umenia zo segmentu iné médiá autoriek Jany Kapelovej, Lucie Luptákovej, Marianny Mlynárčikovej, Nóry Ružičkovej a autora Mateja Gavulu. Tiež výskumom a reštaurovaním diel Dominika Skuteckého alebo výstavou venovanou jeho synovi – architektovi v priestoroch rodinnej vily.

„Úspech Stredoslovenskej galérie si veľmi vážime a ďakujeme všetkým jej zamestnancom a spolupracovníkom, ktorí sa na ňom podieľali. Vnímame ho aj ako potvrdenie dobre nastaveného postupu odbornej činnosti, ktorý je inovatívnou formou prezentovaný odbornej, ale aj širokej verejnosti. Tak ako sa vyvíja spoločnosť a kultúra, musia sa vyvíjať aj jednotlivé kultúrne inštitúcie a Stredoslovenská galéria zohľadňuje všetky tieto skutočnosti. Verím, že aj naše oddelenie kultúry prispieva svojím dielom do tohto ťažkého, ale viditeľného procesu, a spoločnými silami ideme tým správnym smerom,“ povedal vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.

Výstava v Pretóriu – Ján Viazanička: Krajina stredu