Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela opäť pozýva študentov stredných škôl na jedinečné podujatie Masterclasess.

umbV priestoroch Fakulty prírodných vied UMB na Tajovského ulici sa bude v pondelok 15. februára od 9-tej hodiny konať už 12. ročník Medzinárodných majstrovských tried z časticovej fyziky. Je to podujatie pre stredoškolákov, v ktorom si môžu vyskúšať prácu časticových fyzikov. Po prednáškach skúsia analyzovať skutočné dáta pochádzajúce z experimentu ATLAS na LHC v CERNe.

V dátach sa bude identifikovať Z bozón, Higgsov bozón a gravitóny. Svoje výsledky si učastníci prediskutujú s inými skupinami a vedcami v CERNe prostredníctvom videokonferencie. Vo videokonferencii sa naši účastníci spoja so študentmi v Miláne, Londýne, Pavii a Barcelone. Program Masterclasses je organizovaný Medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky.

Presný časový harmonogram Masterclasses na UMB môžete nájsť na oficiálnej stránke podujatia, prípadne viac informácií o projekte pre stredoškolákov získate na hlavnej medzinárodnej stránke Masterclasses.