Návrh poslankyne Priehodovej, aby podobne ako primátor predkladali správy o svojej činnosti aj štatutárni zástupcovia mestských obchodných spoločností, po druhýkrát neprešiel.

Ľudmila Priehodová (na fotke). Ilustračné foto: Filip Roháček

Poslankyňa Ľudmila Priehodová (Banskobystrická alternatíva) predložila na utorňajšom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) návrh, v ktorom žiada, aby štatutári obchodných spoločností založených mestom, organizácie zriadené mestom a hlavný architekt mesta Banská Bystrica predkladali na každom zasadnutí poslancom správu o ich činnosti. Materiál predložila už na minulom mestskom zastupiteľstve, ako reakciu na povinnosť primátora a viceprimátorky podobné správy predkladať.

Informovanie o činnosti primátora si uznesením vyžiadal poslanecký klub SMER-SD – HZDS – SNS, ktorý má v MsZ väčšinu. Jeho podpredseda Jakub Gajdošík na margo Priehodovej návrhu hovorí, že je to právny nezmysel: „Je zákonne nemožné, aby štatutári predkladali správu o svojej činnosti, pretože je to akciová spoločnosť. Povedala mi to pani Koreňová, zamestnankyňa Mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať štatutárom obchodných spoločností takéto požiadavky. Primátor si môže vyžiadať správu od  hlavného architekta mesta, keby bol o to naozaj úprimný záujem.“

Samotná Priehodová neschválenie návrhu očakávala: „Tušila som to, pretože už aj na minulom zastupiteľstve to neprešlo a poslanci klubu SMER-SD – HZDS – SNS sú štatutármi týchto spoločností.“

Poslankyňa chcela upozorniť na fakt, že poslanci MsZ sú v orgánoch mestských spoločností. „Očakávam, že sa verejnosť začne zaujímať, prečo sú poslanci štatutármi obchodných spoločností a začnú sa na to pýtať, napríklad aj vo voľbách,“ dodala Priehodová na záver.