Quantcast

Životný príbeh Júliusa Flaché spoznajú návštevníci Thurzovho domu už vo štvrtok 3. marca o 16-tej hodine. Stredoslovenské múzeum prostredníctvom osobných predmetov a výtvarných diel verejnosti predstaví výnimočnú osobnosť slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia.

plagat_na_vystavu_STASTNY_FLACHEŽivotný príbeh Júliusa Flaché sa začal písať v roku 1892 v Budapešti. Napriek tomu, že korene jeho rodiny siahajú až do francúzskeho Lyonu, svoje útočisko v dôsledku prenasledovania náboženskej skupiny Hugenotov, ku ktorej rodina patrila,  našli v strednej Európe. Prvá svetová vojna zamiešala karty osudu aj mladému Flachému, ktorý svoj talent prejavil už počas pôsobenia v rakúsko-uhorskej armáde ako kreslič. Na sklonku vojny ho osud zavial do mesta pod Urpínom, kde vo vojenskom  lazarete našiel lásku svojho života – budúcu manželku Vilmu Holeschovú.

O tom, že mu medené mesto aj vďaka životnej láske prirástlo k srdu niet pochýb. Popri svojej umeleckej tvorbe sa aktívne zapájal do spoločenského života v meste a ovplyvňoval dianie v ňom. Stál pri zrode Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, vstúpil do banskobystrickej slobodomurárskej lóže „Felicitas. Neskôr sa stal členom Bratislavského umeleckého spolku a Zväzu československých výtvarných umelcov.

Rok 1962 sa stal v živote Flachého pamätným vďaka jedinej autorskej výstave, ktorú mal počas svojho života. Výstavu pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea – 70 rokov, mohli Bystričania obdivovať práve v Thurzovom dome pod výstižným názvom Jubilejná. Jeho rozsiahle výtvarné dielo je dnes už neoddeliteľnou súčasťou zbierok  nielen Stredoslovenského múzea, ale aj Stredoslovenskej galérie, Múzea Slovenského národného povstania a vlastníkom niektorých z jeho diel je aj samotné mesto Banská Bystrica.

Julius_Flache_Mariansky_(Morovy)_stlp_1957Počas budovania veľkolepej stavby v Banskej Bystrici v 30-tych rokoch minulého storočia – Národného domu, namaľoval Flaché na objednávku veľkoplošný obraz s názvom Alegória mesta Banskej Bystrice, ktorý môžu dodnes obdivovať zákazníci Národného domu. Zároveň v ňom vytvoril jedinečný trojdielny cyklus s baníckou tematikou pod názvom Grupa baníkov, Inaugurácia prvého pána baní a Dedinský ľud obdivuje mesto. Po presune  obrazov z Národného domu a následnej asanácie Kina Praha, v ktorom bol triptych dočasne umiestnený,  sa toto unikátne monumentálne dielo ocitlo v ruinách. Historik Stredoslovenského múzea a jeho neskorší riaditeľ Milan Šoka ich v hodine dvanástej zachránil a dnes ho môžu návštevníci Stredoslovenského múzea opäť obdivovať v Thurzovom dome. Podobne ako Július Flaché svoju inšpiráciu hľadal a nachádzal v uliciach mesta, aj deti materských a základných škôl zapojené do výtvarnej súťaže Milujem a maľujem Banskú Bystricu ju našli v meste pod Urpínom. Prehliadku súťažných prác, ktorá predstavuje vzťah malých Bystričanov k svojmu mestu si môžu pozrieť návštevníci Thurzovho domu počas výstavy Šťastný Flaché.

Brány Stredoslovenského múzea sú otvorené od štvrtka 3. marca do nedele 1.mája pre všetkých, ktorí chcú spoznať osobnosť a celoživotné dielo výnimočného umelca, ktorý svoju inšpiráciu našiel v srdci Slovenska – v Banskej Bystrici.