V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Stanislav Mičev.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Ešte stále prebieha príprava projektu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastňujem nielen ako poslanec MsZ, ale aj ako generálny riaditeľ Múzea SNP. Dúfam, že sa ho podarí úspešne zrealizovať, pretože by to bol veľký prínos najmä pre mladú generáciu. Je to jedna z možností ako im poskytnúť priestor na ich osobnú realizáciu. Je to môj základný cieľ.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Myslím si, že Ján Nosko preukázal dostatočne svoje manažérske schopnosti a bol by som rád, keby kandidoval aj v nasledujúcom volebnom období. Má moju úplnú podporu.

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Snažili sme sa vyriešiť niektoré problémy nášho volebného obvodu. Je naozaj potešiteľné, že už funguje autobusová stanica. Slúži samozrejme celému mestu, ale je v mojom volebnom obvode. Nepotešilo ma, že sa nepodarilo vyriešiť situáciu okolo kultúrneho domu. Bude strašiť určite ešte niekoľko rokov. Na srdci mi leží aj problematika revitalizácie Medeného hámra. Táto kultúrno-historická pamiatka a medené srdce mesta by si zaslúžila dôkladnú rekonštrukciu a ja budem v tejto aktivite naďalej pokračovať. Podobne je to aj s vnútroblokovou komunikáciou v areáli Múzea SNP. V roku 2019 tu máme 75. výročie SNP. Mesto by podľa mňa malo túto cestu postaviť tak ako bola naplánovaná. A sú tu samozrejme mnohé parciálne problémy – na Graniari, na Uhlisku, v Majeri, v Senici, či Šalkovej.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Na aktivitách sme sa už dohodli na VMČ a myslím si, že prijaté aktivity určite občanom pomôžu. Mesto je vo výbornej finančnej kondícii a tak očakávam, že financie budú rozumne investované. To sa netýka len obvodu, za ktorý som poslanec, ale celého mesta.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Pravdepodobne áno.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…