Quantcast

Slová o nevyhovujúcich priestoroch až havarijnom stave budovy na Skuteckého ulici, ktoré zneli ako jedno z hlavných odôvodnení zlučovania tunajšej stavebnej priemyslovky so stavebným učilišťom v Kremničke z úst predsedu BBSK Vladimíra Maňku, boli podľa zástupcov školy a rodičov jej študentov nepravdivé a účelové. A to aj smerom k podhodnoteniu budovy pri jej prípadnom odpredaji, ktorý už nedávno Maňka pripustil. Podobnú kritiku si pri tom musel predseda BBSK Vladimír Maňka vypočuť aj pred mesiacom na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrice z úst viacerých mestských poslancov. Tí vyčítali kraju, prečo sa, ako zodpovedný zriaďovateľ, o budovu nestaral.

O vyhovujúcom technickom stave budovy sa nedá hovoriť ani v Kremničke.

“Takýmto postupom sa len potvrdzuje, že úmyslom BBSK je získať budovu v centre mesta, keďže tým istým uznesením, ktorým predčasne rozhodlo o zmene sídla našej školy, zároveň rozhodlo, že budova, v ktorej momentálne sídli SPŠ stavebná, je prebytočným majetkom a schválilo jej predaj formou obchodnej verejnej súťaže,” píše sa vo vyhlásení zástupcov školy.

Zástupcovia SPŠ stavebnej pritom poukazujú na fakt, že ani budova SOŠ v Kremničke, ktorá sa má stať sídlom novej Spojenej strednej školy nie je vo vyhovujúcom stave. Okrem toho z pôvodného návrhu optimalizácie boli niektoré školy vyňaté bez oficiálneho zdôvodnenia. Podľa zástupcov SPŠ stavebnej pri tom nedošlo ani k naplneniu zákonného rámca, kedy mal zriaďovateľ, v prípade, že má k spojeniu a zmene sídla dôjsť v septembri, svoj zámer ministerstvu oznámiť ešte v minulom kalendárnom roku.

“SPŠ stavebnej je vytýkané, že nemá vlastné stravovacie zariadenie, pritom pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici je takéto stravovanie akceptovateľné už rok. A v rámci BBSK je omnoho  viac škôl, ktoré nemajú vlastné stravovacie zariadenie a optimalizácia sa ich netýka,” dopĺňajú zástupcovia školy.

Stredná priemyselná škola stavebná sa v zákonnej lehote odvolala voči Uzneseniu zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 216/2011 zo dňa 27.4.2011 s tým, že sa domáha aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako ústredný orgán štátnej správy v školstve, Uznesenie BBSK z dôvodu jeho nezákonnosti a nesprávnosti v zmysle § 59 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov zrušil.

SPŠ stavebná pokračuje v petícii, kde tentoraz už nebudú zbierať podpisy žiaci ale odborná verejnosť. BBSK sa pri tom doteraz k petícii podpísanej takmer 11-tisíc ľudmi nevyjadrilo.