Už tento víkend sa môžete dozvedieť viac o živote vojakov na podujatí MILITARY DAY, ktoré sa uskutoční od 24. do 26. júna 2011 (piatok – nedeľa) predovšetkým v parku pod Pamätníkom Slovenského národného povstania. MILIRARY DAY je koncipovaný, ako táborový život vojakov v čase odpočinku medzi bojovými operáciami.

Nultý ročník v roku 2010 zaznamenal ako u členov klubov vojenskej histórie, tak aj u širokej verejnosti veľký ohlas, predovšetkým u školskej mládeže, ktorá navštevovala tieto tábory hromadne, aj so svojimi pedagógmi, ktorí sa veľmi súhlasne vyjadrovali k zámeru rozšíriť  vedomosti mladých ľudí o období II. svetovej vojny, keďže súčasné učebné osnovy svojím rozsahom nedokážu podať dostatok informácií o tejto dobe. Návštevníci budú mať možnosť vidieť od začiatku budovanie poľného tábora a neskôr vidieť bežný život vojaka v čase voľna, keď sa venoval čisteniu a údržbe zbrane, rozborka- zborka zbrane, osobnej hygiene, oprave a úprave svojich uniforiem, tiež poradové prípravy, nácviky boja a podobne.

V rámci tohoročného života budú jednotlivé poľné tábory predvádzať v určitých časových intervaloch rôzne činnosti zamerané na charakteristiku toho-ktorého vojska. Napr. nemecký tábor sa bude prezentovať činnosťou poľného lazaretu, kde sa budú predvádzať imitácie ošetrovaní vojakov či priamo chirurgických zákrokov. V minulom ročníku táto činnosť v spolupráci s členmi Červeného kríža p. riaditeľky MUDr. Stanovej vyvolala zaslúžený obdiv a ohlas práve vierohodnou imitáciou ťažkých zranení. Československý tábor bude zameraný na osobnú činnosť vojska, osobné prostriedky, čistenie zbraní, pranie, šitie a opravy uniforiem a ostatnej výstroje. Nácvik základnej poradovej prípravy. Súčasťou tohto tábora plánujeme aj  vytvorenie veliteľského stanovišťa so všetkým, čo k tomu patrí (rádiostanica, mapy, buzoly…). Tábor Červenej armády bude predvádzať nácvik bojovej taktickej činnosti, zameraný na činnosť mínometného družstva. A americký tábor bude zameraný  štandardne na predvádzanie vojenskej techniky, súčasťou ktorej je aj jazda s touto technikou po vyhradenej trase cez námestie SNP. Táto časť akcie sa stretla s mimoriadnym záujmom ako samotných obyvateľov Banskej Bystrice, tak aj náhodných návštevníkov a zahraničných turistov. V rámci činnosti vojsk predvedie americká jednotka prepad nemeckého prieskumu (Normandia 1944).

V rámci  táborových činností budú aj krátke ukážky bojových činností. Po celú dobu existencie táborov si návštevníci môžu prezrieť dobové zbrane a porozprávať sa o veciach, ktoré ich z obdobia II. svetovej vojny, alebo tej – ktorej armády zaujímajú, so všetkými členmi klubov vojenskej histórie. Tak, ako aj vlani si budú môcť záujemcovia, predovšetkým mládež, v obmedzenom rozsahu z dobových zbraní aj vystreliť.

V rámci programu je štandartne plánovaná jazda techniky mestom s dvomi zastávkami: parkovisko pred OC EUROPA (11.00 – 12.00 hod.) a námestia SNP (12.00 – 13.00 hod.).