Stredoslovenská galéria pri príležitosti 60. výročia založenia pozýva na vernisáž výstavy vybraných výtvarných diel z jej zbierkového fondu. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra o 17-tej hodine v Bethlenovom dome.

ssgVýstava s názvom Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie približuje vývoj zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách spoločenského kontextu od 50. rokov. Pre návštevníka môže byť zaujímavé zoznámenie sa s históriu zbierky a s mechanizmom nadobúdania diel, sám si môže vyhodnotiť ich kvalitu a pochopiť, prečo galéria spravujúca verejnú zbierku musí venovať rovnakú starostlivosť a pozornosť všetkým akvizíciám (prírastkom) uloženým v depozitároch.

Stredoslovenská galéria momentálne spravuje takmer 14 000 zbierkových predmetov. Výstavu kurátorsky pripravila Zuzana L. Majlingová a budete si ju môcť pozrieť do nedele 19. februára. Počas vernisáže sa môžete tešiť aj na tanečné predstavenie Opening Dance v podaní K. Chmelíkovej, A. Mirekovej a B. Immerovej. O zvuk sa postará M. Slama. Výstava bola vyvrcholením nového jesenného festivalu Prvý človek bol umelec, ktorý od septembra do decembra ponúka v troch budovách Stredoslovenskej galérie bohatý program akým sú výstavy výtvarného umenia, filmy, tanec, hudba, literárne čítačky, piknik a rôznorodé tvorivé dielne.

V posledný novembrový deň, štvrtok 30. novembra je pre záujemcov pripravená diskusia Depozitáre a expozície  so zástupkyňami významných štátnych galérií na Slovensku. Diskusia je sprievodným programom k výstave Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie a bude venovaná špecifikáciám umeleckých zbierok verejných galérií a ich zhodnocovaniu. Samotná diskusia prebehne v Bethlenovom dome od 17-tej hodiny.

Decembrové prednášky počas stredy 7. decembra od 16-tej hodiny predstavia tvorbu Stanislava Filka, významného umelca 60. rokov. Viac informácií o samotnej výstave môžete nájsť na oficiálnej stránke Stredoslovenskej galérie.