Stredoslovenská galéria pripravila výstavu Jaroslava Kubičku – Spomienky na sochy. Jej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 17- tej hodine v Bethlenovom dome.

unnamedRok 2015 je rokom nedožitých 85-tych narodenín umelca. Autorov styk s obecenstvom a verejnosťou mal dve obdobia. Jeho krédom bolo uskutočnenie výtvarného diela v architektonickom a spoločenskom prostredí. Možnosti realizovať výnimočné nadanie pre monumentalitu mu boli poskytnuté v prvom období jeho tvorby (1960 – 1990).

Keď sa v našej spoločnosti dočasne stratil záujem o výtvarné dielo pre verejnosť, vytváral svoje spomienky na sochy. Nie modelovaním, ale v kresbe a maľbou, technikami, ktoré si osvojil ešte v ateliéri profesora Mudrocha na VŠVU v Bratislave, kde získal diplom v roku 1959. Vďaka porozumeniu riaditeľky Oravskej galérie Evy Luptákovej mal možnosť ich predstaviť verejnosti na niekoľkých výstavách v Dolnom Kubíne v rokoch 1990 – 2008. Pripravená výstava sleduje prevažujúci a kontinuálny charakter umelcovho celoživotného výtvarného vývoja. Tvorba Jaroslava Kubičku je mnohostranná a rozmanitá – napriek tomu, že je zrejmý jeho mimoriadny zmysel pre monumentalitu výrazu a tvarov či v kresbe, maľbe a hlavne v sochárstve, na druhej strane mu nebola cudzia ani citlivá kresba ilustrácií, suchej ihly alebo filigránske detaily medailí a prípravných štúdií reliéfov.

Bol všestranným výtvarným umelcom ako aj pedagógom. I keď nestrácal kontakt s realitou, svoje námety napĺňal významom symbolu, alebo prechádzal do abstraktného sochárskeho tvarovania častí architektúry. Sochárske tvarovania dynamických oblých tvarov zdôvodňoval zážitkami bludných balvanov z kraja, kde sa narodil. Žil s vedomím vlastnej tvorivej prítomnosti v krajine, v urbanistickom priestore, v interiéri.

Málokto pozná najlepšie výsledky jeho „užitej“ sochárskej tvorby, obytné priestory nádvoria Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, obytnú plastiku na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici, návrhy na výtvarné stvárnenie okolia diaľnice Ivachnová-Krpeľany, atypické projekty a niektoré realizácie pomníkovej tvorby, realizáciu Lapidária oravskej kamenárskej tvorby na Slanickom ostrove (OG) a ďalšie. Zúčastnil sa mnohých súťaží v spolupráci s architektmi (Pamätník na Playa Ghiron na Kube, urbanistická a architektonicko-výtvarná súťaž na Kalište, Centre Pompidou v Paríži a iné).

Výstava Spomienky na sochy obsiahne časový rozsah jeho tvorby od rokov štúdia až po diela, ktoré boli zatiaľ vystavené iba na výstavách v Dolnom Kubíne (kresby a pastely). Predstaví význam 60-tych a 70-tych rokov pre architektov a výtvarníkov na Slovensku aj mimo Bratislavy. Výstava potrvá do 21. februára. Kurátorkou výstavy je Klára Kubičková.