V piatok uplynulo dlhých 9 rokov, od kedy nás po ťažkej a krátkej chorobe navždy opustil Ľubomír Homolka st.

Tento jedinečný a vzácny človek uzrel svetlo sveta 27. februára 1937 v Košiciach. Detstvo a mladosť prežil v Ružomberku. Od roku 1968 pracoval ako reportér v novinách SMER. Jeho novinárska kariéra bola prerušená vtedajšími politickými pomermi.  Po roku 1989 sa vrátil opäť na svoje miesto do novín SMER, kde pracoval až do dôchodku. Bol šéfredaktorom časopisu Krásy Slovenska.

V dôchodkovom veku v práci naďalej pokračoval v redakcii Cestovateľ ako novinár a jazykový korektor.

Pre aktívnu turistiku sa rozhodol až ako 50 ročný. Dopočul sa o Klube slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička a požiadal o členstvo v klube. Do tohto obdobia nemal až takú dokonalú predstavu, čo turistika, hory či pobyt v prírode dokážu ponúknuť. Snáď aj preto, že jeho vtedajšie zamestnanie si vyžadovalo skôr účasť na poradách, písanie reportáží, článkov či účasť na oslavách a rôznych recepciách.

Môžeme povedať, že zo dňa na deň vymenil naškrobenú za obyčajnú a často prepotenú flanelku, čierny smoking za golfky a vetrovku. Bol dlhoročným organizátorom a propagátorom turistického života, držiteľ zlatého odznaku Klubu slovenských turistov, inštruktor VhT a podpredseda klubu Kremnička – Banská Bystrica.

Posledný augustový deň v roku 2009 odišiel.  Odišiel navždy po krátkej a ťažkej chorobe vo veku 72 rokov. Zanechal smútok v mnohých dušiach, ale aj krásne a večné spomienky, ktoré dokážu často vyčariť úsmev na tvári.