Záverečným podujatím bohatej činnosti Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici je už tradične spomienka na povstalecké Vianoce 1944. Bolo tomu tak aj 11. decembra 2015 v priestoroch Okresného úradu v Banskej Bystrici.

PC110365Zišlo sa tu 180 zástupcov všetkých základných organizácií a pozvaných hostí. Predseda oblastnej organizácie SZPB Ján Pacek v slávnostnom príhovore pripomenul hrdinské dni SNP, náročnosť vtedajších podmienok a skromnosť povstaleckých vianoc. Poďakoval priamym účastnikom národnooslobodzovacieho boja za ich osobnú statočnosť a členom SZPB a sympatizantom za zachovávanie a šírenie odkazu SNP. V tejto súvislosti pripomenul 72. výročie Vianočnej dohody, jej význam a odkaz pre dnešok. Ocenil, že sa podujatia zúčastnili predseda SZPB Pavol Sečkár, tajomník SZPB Viliam Longauer, predseda Revíznej komisie SZPB Juraj Odor, prednostka Okresného úradu, poslankyňa BBSK a MsZ v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková, ako aj poslanci BBSK a NRSR Jaroslav Demian a Michal Bagačka. Poďakoval prítomným za prácu v tomto roku a zaželal veľa zdravia , tvorivých síl a úspechov v roku 2016.

Pri tejto slávnostnej príležitosti boli na návrh základných organizácií, oblastného výboru a Ústrednej rady SZPB ocenení medailou M.R.Štefánika III. stupňa – Lila Wilhermerová, pamätnou medailou „Za obetavú prácu pre rozvoj SZPB „ – Roman Hradecký, Miroslav Macák, Pavol Nikodém a Peter Majerský, pamätnou medailou k 70. výročiu SNP a ukončenia II. Svetovej vojny – Jozef Knopp a Vladimír Kucej a pamätnou medailou k X. ročníku Stretnutia generácií na Kališti – Alžbeta Voskárová, Viliam Longauer a Anna Ťureková.

Slávnostnú atmosféru tohoto vydareného podujatia vynikajúco dotvorila ľudová hudba pod vedením Jána Maka.