Mediačno – konzultačné centrum SOVA a medzinárodná organizácia študentov práva ELSA v Banskej Bystrici vstúpili v závere minulého do vzájomnej spolupráce podpisom Memoranda o partnerstve a spolupráci pri šírení povedomia o mediácii na poli legislatívy a na poli vzdelávania.

Cieľom tejto spolupráce je napĺňať iniciatívy EÚ v oblasti mediácie, sieťovania odborníkov z rôznych profesií, spolupráca pri šírení povedomia o mediácii a pri implementácii vzdelávania v otázkach mediácie, vedy a výskumu na úrovni vysokých škôl, ako aj vzájomná spolupráca v oblasti legislatívy a vzájomného organizovania prednášok, workshopov a panelových diskusií zameraných na obojstranne prospešnú výmenu poznatkov a skúseností.

Je to prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, kedy dochádza k spojeniu budúcich právnikov a profesionálnych mediátorov za účelom naplnenia spoločných cieľov. Toto spojenie prichádza na základe niekoľko ročných skúseností zo spolupráce s advokátskymi kanceláriami spolupracujúcimi s MKC SOVA. ELSA Banská Bystrica bude v najbližších týždňoch prizvaná a prijatá za člena Česko – Slovenského mediačného fóra, ktoré vzniklo tento rok ako medzinárodná expertná skupina za spolupráce niekoľkých univerzít ako Univerzita Karlova Praha, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Sv. Alžbety Bratislava a ďalších, ako aj s podporou Ministerstva spravodlivosti SR a ČR.

Očakávaným výsledkom tejto spolupráce je aj účasť na medzinárodných aktivitách ČSMF, a EMNI konferencie Bratislava 2013, stáže študentov, ale hlavne synergický efekt spolupráce v prospech budúcich klientov mladých právnikov a mediátorov. Praktickým začiatkom spolupráce bude aj už stredajšia prednáška o mediácii mediátora Martina Dubníčka z MKC Sova, ktorý mimochodom pravidelne odpovedá aj na otázky v našej poradni na portáli BBonline.sk. Prednáška sa uskutoční v stredu 17. 10. 2012 od 10.30 h v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela.