Google SlovenskoZačiatkom októbra odštartoval svoju volebnú kampaň na billboardoch a facebooku aj súčasný primátor mesta Peter Gogola. Ako sa ukázalo, porušil pritom práva spoločnosti Google.

Postupoval tak, že si „vypožičal“ logo svetoznámej spoločnosti Google a pozmenil ju na meno Gogola. Mnoho Banskobystričanov si kládlo otázku, či náhodou nejde o zneužitie značky populárneho internetového prehliadača. Slovo dalo slovo a informácia o „Google“ Gogolovi sa dostala až do sídla samotnej spoločnosti na Slovensku.

K dispozícii je už aj oficiálne stanovisko zastúpenia spoločnosti Google pre Slovensko k tejto záležitosti: „Je pravidlom, že akékoľvek grafické alebo slovné prvky korporátnej identity nie je možné využiť bez povolenia spoločnosti, ku ktorej sa viažu. Vzhľadom na to, že uvedené logo a ďalšie prvky boli využité bez nášho vedomia, po obdŕžaní informácie sme požiadali o nápravu a veríme, že k nej dôjde čo najskôr. Google zároveň v žiadnom prípade nepodporuje žiadnu politickú stranu alebo kampaň.“

peter gogola a miroslav rybarMimochodom presné pravidlá používania chránenej značky má Google aj na svojej webovej stránke. Tá hovorí, že nik, okrem spoločnosti Google, nemôže svojvoľne narábať s jej logom ani web designom. To zahŕňa aj modifikáciu slov prostredníctvom delenia, spájania alebo úpravy slov. Je paradoxné, keď ich nedodrží štatutár krajského mesta, ktorý by mal prvý bdieť nad dodržiavaním zákonnosti v Banskej Bystrici. Odhliadnuc od negativistického vedenia volebnej kampane zo strany Petra Gogolu, ktorú mu podľa našich informácií podobne ako pred štyrmi rokmi zabezpečuje podnikateľ Miroslav Rybár (tentoraz  v pozícii prednostu mestského úradu), by si na takéto „drobnosti“ mal  dať pozor jeho volebný tím.

„Podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa pod ňou rozumie  slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od inej. Náš úrad posudzuje splnenie zákonom stanovených podmienok pri  podaní žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby. Vydaním ochrannej známky táto požíva zákonnú ochranu, ktorej sa pri porušení môže majiteľ domáhať aj súdnou cestou,“ uviedol predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici Mgr. Ľuboš Knoth.

Keďže billboardy so svojvoľne upraveným logom spoločnosti Google sú stále rozmiestnené na území mesta a rovnako aj na Facebooku Petra Gogolu, bude zaujímavé sledovať, ako sa súčasný primátor vysporiada  s požadovanou nápravou tohto stavu.

Kreatívnosti sa medze nekladú, pokiaľ sa ňou nenaráža na práva iných. V spoločnosti Google  to vedia, ale primátorov volebný tím o tom zrejme ani len nechyruje.