Od piatka 28. apríla do pondelka 1. mája sa uskutoční v aule Beliana Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici už XVII. ročník etablovanej medzinárodnej súťažnej prehliadky vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov.

Študenti budú súťažiť celkovo v siedmich kategóriách, ktorými sú Vysokoškolské spevácke zbory – ženské zbory, miešané zbory a komorné zbory, Stredoškolské spevácke zbory – dievčenské zbory a miešané zbory, Stredoškolské spevácke zbory konzervatórií, Vokálne zoskupenia a poslednou kategóriou je Kategória sakrálnej hudby. Predsedom odbornej medzinárodnej poroty bude Ondrej Lenárd, významný dirigent a popredná hudobná osobnosť.

Hlavnými organizátormi Akademickej Banskej Bystrice sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Podujatie je organizované pod záštitou Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministra kultúry SR a rektora UMB. Zúčastnené zbory absolvujú okrem jednotlivých súťaží aj vystúpenia na festivalových koncertoch, krátky vstup na promenádnom koncerte na nádvorí Múzea SNP či záverečný spoločný spev (Eugen Suchoň – Aká si mi krásna, Lubor Bárta – Gaudeamus  igitur).

„V rámci festivalu ABB 2017 budú aj tento rok sprievodné podujatia. Konkrétne ide o sprievod mestom,voľba Miss ABB,  hosťovské vstúpenie hostí Cambiar La Muzika a Rusín Čendeš Orchestra,“ dodal umelecký riaditeľ festivalu ABB, Milan Pazúrik.