Hneď niekoľko podnetov v utorok večer do redakcie portálu BBonline.sk zaslali Banskobystričania, ktorí sa po 20-tej hodine prechádzali v okolí Hrona v centre mesta.

Obávali sa totiž pôvodu nevšedného javu, keď na hladine rieky plávala pena. Z minulosti si pamätáme prípady, kedy priemyselná i poľnohospodárska výroba na Horehroní spôsobovali znečistenie rieky. Tentokrát však k mimoriadnemu znečisteniu vody v Hrone nedošlo.

Mimoriadny jav si všimol už pracovník malej vodnej elektrárne v Šalkovej, ktorý naň upozornil jednak Slovenský vodohospodársky podnik, ale aj Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Vodohospodári ešte večer vyhodnotili stav a zistili, že voda v rieke neniesla známky zápachu, sfarbenia a nedošlo ani k úhynu rýb.

„Dnes bol pracovník Správy povodia horného Hrona a člen rybárskeho zväzu vykonať obhliadku toku Hron, pri ktorej nebol zistený ani dodatočný úhyn rýb. Voda v toku bola bez zafarbenia, zápachu a bez penenia. Daný jav bol v utorok o približne 20-tej hodine zrejme prírodného charakteru,“ priblížila pre BBonline.sk Jana Babjaková zo Správy povodia horného Hrona Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Aj keď takýto jav nebýva bez pričinenia človeka často viditeľný na veľkých tokoch, spôsobiť ho môže napríklad aj zvýšené množstvo peľu v ovzduší, prípadne ďalšie látky najmä rastlinného pôvodu.