Blesabee. Tak sa volá projekt, ktorý v piatok 13. októbra vyhral cenu Európskej komisie. Dopomôcť má k zlepšeniu dramatickej situácie, ktorá nastala vo včelstvách. Jeho súčasťou je SOŠ Pod Bánošom.

Situácia vo včelstvách sa za posledné desaťročia zásadne zdramatizovala, pričom včely z rôznych dôvodov začínajú strácať schopnosť odolávať ochoreniam. Bystrická odborná škola sa zapojila do projektu Blesabee, ktorý má pomôcť nepriaznivú situáciu zlepšiť. Ten v piatok 13. novembra získal cenu Európskej komisie EXCELLENT AWARD.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

„Celé stáročia boli včely nezávislé a my sme sa snažili ich využívať a potrebovali sme ich. Posledné desaťročia sa situácia dramaticky mení tak, že už aj včely nás potrebujú, aby mohli prežiť,“ uvádza Pavel Fiľo, riaditeľ SOŠ pod Bánošom.

Projekt zahŕňa dištančné vzdelávanie a inovatívnu metódu starostlivosti o včely – Blesabee. Spolupracujú na ňom tri krajiny – Česko, Rakúsko a Slovensko. „V prvej úrovni projektu ide o základný výskum, v ktorom sa má zistiť, čo spôsobuje stresy včelstvám a čo znižuje jeho imunitu. To riešila česká strana. Rakúska strana riešila systém ošetrovania včelstiev bez chémie. Naša slovenská strana mala na starosti ako všetko skĺbiť v praktickom využití včelára,“ dopĺňa Fiľo.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Veľká časť projektu je v dištančnej forme, preto môže bezproblémovo fungovať aj v aktuálnom období pandémie. Podľa Pavla Fiľa prebieha na troch úrovniach: „Prvou je dištančné vzdelávanie cez webové rozhranie, vďaka ktorému je možné vzdelávať sa z domáceho prostredia. Druhé je vytvorenie praktickej príručky. Tá je moderne vedená, lebo obsahuje QR kódy, ktoré odkazujú na jednotlivé videá.“ Treťou úrovňou je stretávanie sa s odborníkmi.

„Riešenie, ktoré vzniklo v medzinárodnom projekte je bez chemického ošetrovania včelstiev a je trikrát bezpečné – pre včelstvo, pre včelára, ktorí ich ošetruje a pre konzumenta včelích produktov, ktorý je na konci tohto reťazca,“ dodáva Fiľo.

Viac informácií na webovej stránke Blesabee.