Zariadenie pre seniorov prechádza v týchto dňoch ďalšou obnovou. Po augustovej výmene okien v pivničných priestoroch bude budova na Internátnej ulici č. 10 už čoskoro vítať klientov aj novou fasádou. Na opravy vynaloží mesto približne 55 000 eur.

2Jeseň je domovom pre približne 80 klientov. Ďalších desať ľudí odkázaných na pomoc využíva Zariadenie podporovaného bývania nachádzajúce sa v nadstavbe objektu. Montáž lešenia v zadnej časti budovy značí začiatok stavebných prác.

„Práce sú v týchto dňoch zamerané na mechanické a chemické očistenie omietok od rôznych náletov zo stromov, machov, plesní a inej špiny. Po penetračnom nátere použijeme na fasádu odolné silikónové farby, pričom farby budovy budú zachované a jej charakter nezmeníme.  Všetky opravy sa v Zariadení pre seniorov Jeseň realizujú za plnej prevádzky, preto sa zhotoviteľ zaviazal, že sa bude pracovať aj v dňoch pracovného voľna. Z mestského rozpočtu použijeme na stavebné práce približne 55 000 eur s DPH,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.   

Cieľom centra sociálnych služieb je riešiť rôzne životné situácie starších obyvateľov mesta. Pomoc je zameraná na problémy s bývaním, zníženú sebestačnosť alebo úplnú neschopnosť zabezpečiť si starostlivosť o seba a svoju domácnosť. V „Jeseni“ sa nachádza Zariadenie pre seniorov, Zariadenie podprahového bývania i práčovňa. Patrí sem aj Zariadenie opatrovateľskej služby sídliace na ulici Družby 25.