Banská Bystrica má vzdať úctu kráľovi, ktorý osadu Bystrica v roku 1255 povýšil na mesto. Uhorského kráľa Bela IV. bude pripomínať socha v nadživotnej veľkosti. Náklady na vytvorenie diela i stavebné práce majú dosiahnuť cez 57-tisíc eur. Verejná zbierka pobeží do konca roka.

S iniciatívou na uctenie si uhorského kráľa, ktorý udelil Banskej Bystrici v roku 1255 mestské privilégiá, prišiel ešte pred vyše dvomi rokmi mestský poslanec Stanislav Mičev (v predchádzajúcom zastupiteľstve pôsobiaci v klube SMER-SD, SNS). Jeho myšlienku si osvojilo aj vedenie mesta a zastupiteľstvo neskôr schválilo vyhlásenie verejnej zbierky, organizovanej mestom, za účelom získania finančných prostriedkov na realizáciu pamätníka tejto osobnosti.

Zbierka je oficiálne vyhlásená do konca roka 2018. Široká verejnosť ju môže ešte stále podporiť v pokladničkách v informačnom centre na Radnici, v Robotníckom dome či v klientskom centre MsÚ alebo príspevkom na osobitný bankový účet. Za týmto účelom samospráva zriadila samostatnú web stránku, na ktorej projekt prezentuje.

„Na účte je v súčasnosti 9092,80 eur. Okrem toho máme ešte tri pokladničky s nezrátanou hotovosťou v priestoroch mestského úradu, informačného centra v radnici a v Robotníckom dome. Zároveň sme komunikovali s Maďarským inštitútom v Bratislave a s Veľvyslanectvom Maďarska na Slovensku. Na základe týchto rokovaní sa uchádzame o pridelenie finančných prostriedkov z maďarskej vlády,“  priblížila pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Mojžišová.

Mesto už oslovilo akademického sochára Petra Gáspára z Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vytvoril návrh diela. To by napokon malo byť umiestnené v areáli mestského hradu. Pôvodne sa však skloňovali viaceré lokality v historickom centre či na Huštáku, ktoré vzbudili aj rozporuplné reakcie.

„Po dohode s Krajským pamiatkovým úradom plánujeme sochu kráľa Bela IV. umiestniť v areáli mestského hradu v priestore medzi kostolom, Barbakanom a budovou Stredoslovenskej galérie na vyvýšenej plošine vymedzenej nízkym kamenným múrom,“ doplnila Mojžišová.

Belo IV. (* 1206 – † 1270) bol uhorský kráľ zo slávneho maďarského rodu Arpádovcov, ktorý v roku 1255 daroval mestu Banská Bystrica práva na ťažbu surovín a mestské privilégiá. Niekdajšiu osadu na brehu rieky Hron tak povýšil na slobodné kráľovské mesto, a dal tak základy ďalšieho rozvoja mesta do podoby v akej ho poznáme dnes. Banská Bystrica patrila medzi vôbec prvé slobodné kráľovské mestá na území dnešného Slovenska. Úplne prvými boli Trnava, Zvolen, Banská Štiavnica, neskôr pribudla Nitra a potom už práve mesto pod Urpínom. Bratislava získala tento štatút až v roku 1291.