Od budúceho roku rozbehne štátny podnik LESY SR nový systém predaja dreva ktorý zavedie jasné pravidlá obchodovania a zaistí dlhodobú stabilitu dodávok. Najväčšou zmenou oproti súčasnosti je spustenie uzatvorených elektronických aukcií dreva (EAD) pre strategických odberateľov. Podnik zároveň zvýši celkové množstvo dreva ponúkané v elektronických aukciách z tohoročných približne 12 na 35 percent voľných zdrojov drevnej hmoty. Absolútne množstvo dreva ponúkané cez otvorené aj uzatvorené aukcie sa bude po skončení platnosti dlhodobých zmlúv postupne zvyšovať.

“Chceme zaviesť pravidlá, ktoré by zabezpečili najvýznamnejším odberateľom istotu dodávok dreva a podniku zároveň spravodlivé ceny dreva vygenerované trhom,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR Igor Viszlai. Doplnil, že nový systém obchodu sa nedotkne súčasne platných zmlúv, ktoré Lesy SR budú až do vypršania ich platnosti dôsledne plniť.

Podnik postupne odovzdávaním neštátnych lesov reštituentom stráca trhový podiel na obchode s drevom v prospech neštátnych organizácií. V súčasnosti dodávajú Lesy SR okolo 47 percent všetkého dreva na Slovensku a vzhľadom na približne o pätinu nižšie plánované objemy ťažby a pokračujúce reštitúcie, bude trhový podiel Lesov SR naďalej klesať. V tejto situácii a aj vzhľadom na stále rastúci dopyt po dreve, nie je možné uspokojiť všetkých odberateľov.

Lesy SR pri príprave koncepcie obchodu vychádzali z údajov z roku 2010, kde takmer 80 % predaného dreva odobralo necelých osem percent zákazníkov. Podnik preto podľa stanovených kritérií určí skupinu spracovateľov zaradených do uzatvorených aukcií, ktorí  budú mať garantované dodávky podľa objemu dreva odobratého v minulom období. Ceny tohto dreva budú stanovované na základe modelu výpočtu a ovplyvnia ich okrem platného cenníka za uplynulý štvrťrok aj výsledky otvorených a uzatvorených aukcií či cenová hladina v Česku a Rakúsku. Zoznam strategických odberateľov sa bude pravidelne ročne aktualizovať podľa platobnej disciplíny a úspešnosti v otvorených elektronických aukciách.

Odberatelia, ktorí sa nedostanú na zoznam strategických partnerov, majú naďalej možnosť získať drevo od Lesov SR prostredníctvom otvorených aukcií. Na tento spôsob obchodovania Lesy SR uvoľnia  od 20 do 40 percent dreva vyčlenených na EAD.

Nový systém obchodu s drevom prinesie trvalo udržateľný rozvoj a stabilitu podniku, vyváženým podielom odberateľov v jednotlivých segmentoch spracovania dreva aj diverzifikáciu rizík a jeho dodržiavanie odstráni aj v minulosti časté a problematické dlhodobé obchodné zmluvy.