Mesto Banská Bystrica podľa zmluvy platí iba za skutočne zrealizované práce. Zelený asfalt pri penzióne ŠK Kremnička bol položený na náklady dodávateľa.

kremnička2Poslanec mestského zastupiteľstva Milan Smädo má v areáli ŠK Kremnička položený zelený asfalt, podobný tomu, ktorý bol použitý pri nedávnej rekonštrukcii Námestia SNP. Poslanec sponzoruje futbalový klub ŠK Kremnička a penzión, vedľa ktorého sa nová zelená vozovka nachádza, patrí jeho dcére a spoločníkovi z firmy MIS, kde je Smädo konateľom. Viacero občanov preto kontaktovalo redakciu BBonline.sk, či nedošlo k zneužitiu verejných prostriedkov.

Dodávateľom prác pri pokladaní zeleného asfaltu na námestí bola podľa zmluvy firma MIS, ich subdodávateľom sa stala spoločnosť Eurovia. Podľa zmluvy, resp. dodatku, ktorý bol pred rekonštrukciou uzatvorený, môže MIS fakturovať iba skutočne vykonané práce. „Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú zápisy o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných stavieb podľa špecifikácie diela,“ píše sa v dodatku č.11 k Zmluve o dielo č.222/2005/DKS, ktorý upravoval podmienky rekonštrukcie Námestia SNP.

Poslanec Milan Smädo, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti MIS, akékoľvek podozrenia odmieta. Zelený povrch v areáli ŠK Kremnička vysvetľuje pokazenou prvou várkou asfaltu pri rekonštrukcii pešej zóny na Námestí SNP. Asfalt nemal správny odtieň, takže sa Smädo dohodol so subdodávateľom, že materiál použije pri penzióne ŠK Kremnička. Podľa poslanca uvažovali aj o využití na verejných plochách, no žiadna nebola pripravená a kvôli materiálu bolo potrebné konať rýchlo. V prípade nevyužitia by asfalt skončil na skládke.

„Niečo také je nemysliteľné,“ reaguje Smädo na obvinenia, „nie je socializmus, že sa niekde dačo ukradlo a potom inde dalo. Ľudia, čo takéto niečo šíria žijú v minulosti. Teraz je všetko na milimetre presne zmerané.“ 

V súvislosti s možnosťou využiť zlú várku asfaltu na úpravu verejných plôch, sme sa chceli obrátiť  na vedúcu Oddelenia údržby miestnych komunikácií. Renátu Hláčikovú sme však do uzávierky článku na mobilnom čísle nezastihli.