Väčšina z nás sa v priebehu života musí popasovať s nejakou formou administratívy pri prepise nehnuteľností. Na Slovensku sa samozrejme jedná najčastejšie o prepisy na katastri pri kúpe a predaji bytu.

To isté ale samozrejme platí aj pri iných typoch nehnuteľností ako sú napríklad rodinné domy, záhradné chatky alebo pozemky. Pre zistenie vlastníckych a ďalších práv k nehnuteľnosti je určený list vlastníctva. Samotný zápis práv k danej nehnuteľnosti je možné vykonať tromi rôznymi spôsobmi. Jedná sa o odbornú problematiku, a preto tu spomenieme iba najznámejší spôsob ktorým je vklad do katastra.

S týmto spôsobom sa bežne občan najčastejšie stretne. Okrem vkladu do katastra ešte existujú ešte dva možné úkony a to záznam a poznámka. Pre bližšie informácie o tejto problematike je možné navštíviť špecializovaný web na túto tému a to dobrygeodet.sk Okrem dôsledne spracovanej témy ktorú si môžete sami naštudovať je tu aj možnosť objednania si geodetických služieb online. Zápis do katastra je administratívne ako aj právne relatívne náročný proces ktorý zaberie veľa času a pri prvom podaní nie je ani zaručené že bude povolený.

Sme iba ľudia a ak pracovníci katastra nájdu v podaní chybu tak vklad do katastra nemôžu povoliť a celý proces sa preruší. Našťastie sú tu ale profesionáli ktorí sú schopní celý proces vyriešiť za nás. Expresné geodetické služby zabezpečia kompletnú agendu ohľadom zápisu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.