Slovensko nasleduje európsky trend vo výstavbe elektrární na výrobu ekologickej elektrickej energie z biopaliva. V obci Badín je už v plnej prevádzke prvý slovenský projekt na výrobu elektriny z energokompostu. Slovensko sa tak, nasledujúc viaceré krajiny Európskej únie, pripojilo k výrobcom ekologickej energie z certifikovaného biopaliva. Jedným z hlavných lídrov tohto trendu sú napríklad škandinávske krajiny.

Výroba tzv. zelenej energie z biopaliva má v krajinách Európskej únie dlhú tradíciu. Vo veľkých mestských aglomeráciách bol tento zdroj energie poväčšine vytlačený tradičnými fosílnymi zdrojmi energie, ako je napríklad zemný plyn alebo centrálne vykurovanie objektov, na vidieku sa však biomase, resp. biopalivu prikladá stále veľký význam. Výborným príkladom sú krajiny na severe Európy, konkrétne škandinávske štáty, ktoré s podielom lesov zaberajúc značnú časť rozlohy krajiny využívajú biopalivo na výrobu elektrickej energie už niekoľko rokov. Práve tieto krajiny sa snažia čo najviac zvýšiť podiel výroby energie práve z biomasy či biopaliva.

Slovensko sa spustením elektrárne na výrobu elektrickej energie z certifikovaného biopaliva – energokompostu zaraďuje medzi krajiny nasledujúce trend využívania alternatívnych zdrojov energie a výroby tzv. zelenej energie. „Obnoviteľné zdroje energie majú v súčasnosti svoje pevné a nenahraditeľné miesto medzi zdrojmi energie. Zelená energia je budúcnosťou a má potenciál stať sa rovnako dôležitým zdrojom energie ako ostatné kľúčové zdroje dnes. Teší nás preto, že sme ako prví na Slovensku uviedli do prevádzky elektráreň, ktorá využíva energokompost – certifikované biopalivo a nasleduje európske trendy vo výrobe ekologickej elektrickej energie,“ uviedol Michal Krajčír, mediálny zástupca spoločnosti Kompala, a.s.

Projekt v Badíne, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Kompala, a.s., pozostáva z kompostárne a elektrárne. Ročne spracuje približne 70 tisíc ton biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov, z ktorých vyprodukuje približne 50 tisíc ton certifikovaného energokompostu – biopaliva.   Zo vzniknutého paliva je elektráreň schopná vyprodukovať 51 tisíc MWh elektrickej energie za rok. Elektráreň v Badíne je vybudovaná z najnovších dostupných technológií na špičkovej európskej úrovni. Unikátnosť projektu v Badíne spočíva v zhodnocovaní biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov v kompostárni riadenou aeróbnou fermentáciou. Vďaka nej vyrába kompostáreň  certifikované biopalivo – energokompost, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie.