V pondelok 7. marca o 16-tej hodine sa uskutoční v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici slávnostné odovzdávanie Ceny Ladislava E. Hudeca. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Hudec_pozv_mail-page-001Cenu Ladislava E. Hudeca zriadil Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Centrom architekta Ladislava E. Hudeca n. o. Banská Bystrica a Fondom výtvarných umení. Je zriadená ako pocta architektovi, banskobystrickému rodákovi a jeho architektonickému dielu, ktoré vytvoril v Šanghaji. Symbolizuje medzinárodný dialóg v oblasti architektonickej tvorby. Udeľuje sa žijúcemu architektovi, ktorý sa narodil na území Slovenska a pôsobí v zahraničí, za významné pôsobenie v oblasti architektúry (architektonická tvorba, pedagogická, teoreticko-historická činnosť a pod.). Cena Ladislava E. Hudeca bola zriadená a prvý raz udelená v roku 2013. Jej prvým a doteraz jediným laureátom je prof. Peter Lizoň, ktorý žije a pôsobí v USA.

O udelení Ceny Ladislava E. Hudeca za rok 2015 rozhodoval Výbor pre udeľovanie Ceny Ladislava E. Hudeca v zložení Klára Kubičková, Václav Kohlmayer, Peter Mikloš, Štefan Šlachta a Igor Teplan. Atribútmi Ceny sú diplom a medaila, ktorej autorom je akademický sochár Ladislav Sabo.

Spolok architektov Slovenska udelil Cenu Ladislava E. Hudeca za rok 2015 architektke Alene Gauché-Kubovej za jej významné pôsobenie v teoretickej a pedagogickej oblasti vo Francúzsku. Architektka Alena Gauché-Kubová je uznávanou osobnosťou medzi francúzskymi teoretikmi modernej architektúry. Prednášala na univerzitách a vysokých školách v Paríži a Lyone a jej aktivity sú mimoriadne široké.

Významnou mierou sa podieľa na propagácii československej modernej architektúry vo Francúzsku (konferencie, prednášky, publikácie) a nemožno nespomenúť aj jej angažovanosť na viacerých dôležitých podujatiach u nás (Bratislava, Košice) v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom a Francúzskym inštitútom v Bratislave, s Referátom Útvaru hlavného architekta mesta Košice a Katedrou architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti modernej architektúry.

Alena Gauché – Kubová

Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium urbanizmu na Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris XI-Val-de-Marne a tiež Dejiny umenia na Sorbonne. Od 1994 do 2014 prednášala dejiny architektúry na École Nationale Supérieure d’Architecture v Lyone. Je členkou výskumného centra Les Métiers de l’Histoire de l’Architecture na Ecole nationale supérieure d’architecture v Grenobli.

Je autorkou publikácii. L’avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie, 1918-1939 / Architektonická avantgarda v Československu  1918-1939, vydavateľ Liege, P. Mardaga 1992, 237 strán. Prague du XXe siècle. Architecture et Ville, / Praha v 20 storočí, Architektúra a mesto, vo francúzštine a v angličtine, Paríž, Terrail, 200 strán. Spoluautor Jana Claverie. Mesto –Région – Métropola, Pariz, Lyon, Saint-Etienne, Bratislava, Eurostav, 2011, kol., 95 strán. Publikovala mnohé články o modernej architektúre, ktoré vyšli vo francúzskych, talianskych, českých rakúskych, amerických odborných časopisoch a kolektívnych publikáciách.

Vedecké konferencie s nadväznosťou na Slovensko:

2004 – koncepcia sympózia, kurátor výstavy autorka katalógu Partizanske: Réinventer la ville fonctionnelle: Výstava a konferencia: Partizánske, znovu navrhnúť funkčné mesto. Biennale internationale de design  Saint Etienne 2004. Maison de la Culture Le Corbusier, Firminy. Pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Francúzsku, realizované s finančnou podporou Saint-Etienne métropole, Mesta Partizanske, Mesta Firminy a Francúzskeho Ministerstva kultúry.

2007 – koncepcia a spoluorganizácia sympózia Réinventer les villes industrielles – Le projet en question. Medzinárodné sympózium pod názvom: Znovu navrhnúť priemyselné mesto. Pod záštitou  Veľvyslanectva Slovenska vo Francii, s finančnou podporou Francúzskeho Ministerstva kultúry a v spolupráci s Kutúrnymi Inštitutmi Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a časopisu l’Architecture d’ Aujourdhui.

2009 – koncepcia a organizácia sympózia: Les projets de reconversion des villes / territoires industriels en Europe. Projekty na premenu priemyselných miest a území. Kultúrne centrum La Tourette- kláštor postavený podľa návrhu Le Corbusiera.

S finančnou podporou Francúzskeho Ministerstva kultúry v spolupráci l’ENSA Saint-Étienne et l’ENSA de Lyon, Centre culturel de La Tourette, Kultúrny Inštitút Slovenska a Talianska v Lyone.

2010 –  koncepcia a spoluorganizácia, vedecká konferencia. Mesto – Region – Metropola. spolupráca Štefan Šlachta, hl. architekt mesta Bratislavy. S finančnou podporou Veľvyslanectva Francúzska na Slovensku, v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislava.

2013 – koncepcia a spoluorganizácia, vedecká konferencia Súčasné výzvy pri tvorbe mesta 

Konferencia v rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 inicioval Francúzsky inštitút s EHMK Košice 2013.

2014 – koncepcia a spoluorganizácia   Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky: navrhnúť mesto v meste, organizovaná v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislavou v rámci cyklu Impulzy pre rozvoj mesta.

V rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 inicioval Francúzsky inštitút s EHMK Košice 2013.

 2015 – koncepcia a spoluorganizácia Udržateľný rozvoj miest a nový územný plán pre Košice, Francúzsky inštitút, Mesto Košice,  Košice 2013 . Partneri, Goethe inštitút, Kreatívna Europa, Alliance Francaise

2015 – koncepcia a spoluorganizácia Mesto Bratislava, Status quo alebo udržateľný rozvoj ? S podporou Francúzskeho inštitútu, Mesta Bratislavy, IUR – Inštitút urbánneho rozvoja