martin kochIntervencia autora Martina Kochana (1981) do aktuálnej výstavy Dominika Skuteckého „Ars et Amor, Labor et Gloria” v Stredoslovenskej galérii je realizovaná v rámci rezidenčného programu galérie „Prvý človek bol umelec” v kurátorskej koncepcii Miry Keratovej, ktorý je poňatý ako séria rezidencií súčasných umelcov v prostredí Banskej Bystrice a Stredoslovenskej galérie. Cieľom projektu je podnietiť vznik a rozvoj miestneho diskurzu v kontexte súčasného umenia. Výstupom bude výstavná prezentácia v decembri 2014.

Martin Kochan, ktorý je momentálne finalistom Ceny Oskára Čepana pre mladých umelcov, realizoval v Bethlenovom dome Stredoslovenskej galérie intervencie do Skuteckého výstavy, ktoré hravo komunikujú s vybranými historickými dielami tohto oceňovaného autora obdobia fin de siècle. Kochan vo svojej tvorbe narába s nájdenou (readymade) realitou verejného priestoru. Často performatívnym, zvlášť subverzívnym a zábavným spôsobom akcentuje absurdné a príznakové detaily mestského prostredia. Trefným prepájaním súvislostí odkrýva prekvapivé spojitosti, ktoré by inak zostali nepovšimnuté a utopené v prúde  tereotypnej každodennosti. Do Skuteckého výstavy Kochan umiestnil niekoľko nájdených obrazov, ktoré majú zámer poukazovať na typickú žánrovosť Skuteckého tvorby.

Všeobecne rozšírené (a divákom nanajvýš povedomé), precízne kolorované rodinné fotoportréty zo 40. rokov 20. storočia v zdobných pozlátených rámoch, ktoré boli určené na vyhodenie, konfrontujú estetiku Skuteckého diel. Názvy Kochanových intervencií (viď. „Autoportrét“; resp. nájdený zlomok zo zateplenej fasády pomenovaný „Fragment zo Skuteckého ulice“) sú inšpirované rétorikou názvov, ako aj dobovou povahou Skuteckého tvorby. Intervencie rozvíjajú dialóg medzi dielami tohto najznámejšieho miestneho umelca a súčasným divákom.