Skuteckého ulica je známa ako ulica súdov, vďaka svojej dobrej polohe a Dominikovi Skuteckom, po ktorom je pomenovaná.

Nachádza sa v užšom centre Banskej Bystrice medzi Hornou ulicou a Ulicou Figuša Bystrého. Je známa najmä tým, že sú na nej Špecializovaný trestný súd, krajský súd i okresný súd. Pre hudobných nadšencov môže byť známa aj sídlom Konzervatória Jána Levoslava Bellu, ale aj tým, že je miestom konania undergroundových koncertov v Urban spote (bývalé kino Hviezda). Na jej samom konci sa nachádza aj tunajšie sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzi Skuteckého ulicou a Hornou sa nachádza aj pôvodná rodinná vila Dominika skuteckého, v ktorej sa dnes nachádza expozícia Stredoslovenskej galérie, ktorá je venovaná práve tomuto známemu maliarovi. Tú však dnes radíme priamo najmä k Hornej ulici.

Dominik Skutecký bol slovenský maliar židovského pôvodu. Narodil sa do židovskej rodiny, o čom svedčí aj krstne meno jeho otca Šalamúna (Solomon) a rodné priezvisko jeho manželky (Levyová), ktoré sú veľmi bežné v židovskej kultúre. Od roku 1853 žil vo Viedni, kde začal študovať na nižšej reálke, učil sa u sochára Meixnera, v prípravnej maliarskej škole v triede historického maliarstva a v škole rovnakého zamerania, a tento odbor študoval rovnako aj v Benátkach.

Budova konzervatória na Skuteckého ulici.

Bol autorom žánrovej maľby, krajinomalieb a portrétov. Pôsobil v Mníchove, Benátkach a vo Viedni. Počas prvého pobytu v Banskej Bystrici vytvoril viacero krajinomalieb zo stredného Slovenska a žánrových scén. Po pobyte v Benátkach sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici, kde aj tvoril. Portrétoval významné osobnosti mesta a svojich príbuzných, maľoval prostredie medených hámrov v Banskej Bystrici.

Pričinil sa o rozvoj kultúrneho života Banskej Bystrice, organizoval výstavy, najvýznamnejšia sa uskutočnila s počtom vyše 120 umeleckých diel v roku 1902. Jeho obrazy sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a v iných slovenských a zahraničných galériách i súkromných zbierkach, ale aj v stálej expozícii Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.