Neupravené kruhové objazdy v meste Banská Bystrica by sa aj vďaka snahe viceprimátorky Kataríny Čižmárovej mohli stať minulosťou. Doposiaľ sa však skrášlenia dočkali len dva z nich.

P1120551Práve nevysporiadané majetkové vzťahy zabraňujú estetizácii mesta spôsobom úpravy kruhových objazdov. „Už ako poslankyňu v predchádzajúcom volebnom období ma trápilo, že v Bystrici sa o tieto objazdy nikto nestará. Netušili sme, že ani jeden z nich nepatrí do majetku mesta Banská Bystrica, čiže je to veľmi  namáhavé, samé rokovania a vyjednávania,“  vyjadrila sa viceprimátorka Katarína Čižmárová. V zahraničí, ale aj mimo nášho mesta býva pritom podobné skrášľovanie prostredia úplne bežné.

Kvetinovú výzdobu môžeme v súčasnosti vidieť na kruhovom objazde na Tajovského ulici pri nákupnom centre Lidl a pri vstupe do sídliska Rudlová-Sásová pod severným obchvatom. O oba sa stará ZAaRES, príspevková organizácia spravujúca mestskú zeleň. Križovatka tohto typu pri ESC ešte stále nie je majetkovo vysporiadaná. Kruhový objazd pri Kauflande by mal byť čoskoro odovzdaný do vlastníctva mesta, a tak by sa i na ňom mala časom objaviť kvetinová výzdoba.

Úprava okružnej križovatky na Tajovského ulici je kvôli technickým problémom zložitá a vyžaduje si finančnú čistku približne 4000 eur ročne. „Nie je tam voda a stavitelia, ktorí objazd stavali, tam nechali pôvodný asfalt starej cesty, čiže je tam len na vrchu nasypaný kus zeme. Preto tam je potrebná väčšia investícia,“ vysvetľuje Čižmárová. Mesto na túto činnosť využíva aj grant vo výške 3 000 eur na revitalizáciu vnútornej zelene mesta od Nadácie Orange.

„Chýba mi tá drobná estetizácia prostredia v meste, lebo to sú veci, ktoré si bežný návštevník na prvý pohľad všimne. Čistota a estetika prostredia,“ dodáva Čižmárová. V rámci celkovej úpravy námestia plánuje viceprimátorka v budúcnosti osloviť majiteľov budov, aby si skrášlili okná muškátmi. Zatiaľ to zostáva v rovine teoretickej, no možná dohoda medzi mestom a vlastníkmi by mohla nastať už budúci rok.