Po štvrtý raz je Svetový deň životného prostredia na Slovensku aj dňom udeľovania certifikátov školám, ktoré sa zapojili do školského programu Ekologická stopa.

logo ekologická stopaEkologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Tento vplyv vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Zároveň zisťuje či sú naše nároky férové voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou.

Školský program realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Hlavným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Skúmať každodenné rozhodnutia a hľadať správne voľby v prospech životného prostredia.

K dnešnému dňu (4. jún 2013) je do programu zapojených 689 materských, základných a stredných škôl. Registrácia škôl je bezplatná a časovo neobmedzená.

Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2012/2013 dostane každá škola, ktorá si do polnoci 5. júna 2013 vypočíta svoju ekologickú stopu aspoň jeden krát vo všetkých ôsmich oblastiach. Udeľovanie sa aj tento rok uskutoční vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine. V tento deň bude zároveň uzavretá Hodina s Ekostopou – sprievodná súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa.

Viac informácií na webovom portáli programu www.ekostopa.sk.