Potreba zrušenia ďalších základných škôl v aktuálnom volebnom období, po školách na Tatranskej a Okružnej ulici, vyplynula z mestskej analýzy ešte minulý rok. Vtedy však zámer vyradenia škôl na Bakossovej a Hronskej ulici zo siete mestských škôl utíchol.

ZS Jana BakossaNečakane sa však návrh na vyradenie ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Hronská, zo siete škôl, objavil na utorkovom zasadnutí MsZ. „Tento návrh je podložený aj tým, že v tomto školskom roku sme zaznamenali pokles o 71 detí na verejných školách,“ uviedol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vedúci školského úradu Tibor Maťaš. Povdal tiež, že kapacita ZŠ Bakossova je dlhodobo nenaplnená, má dvestopäťdesiat žiakov, a ZŠ Hronská sídli v prenajatých priestoroch. Primátor Peter Gogola predložil poslancom vlaňajší, medzičasom do šuplíka odložený, materiál o vyradení týchto škôl.

„Ročne z Banskej Bystrice odchádza 2,5-tisíca mladých ľudí, a tak ak nebudeme inak uvažovať, môžeme pomaly zrušiť všetky školy. Tento prístup je nevhodný,“ povedala na margo predloženého materiálu Viera Dubačová (BBA), ktorá je členkou rady školy ZŠ Bakossova.

„Šalkovská základná škola s ohľadom na demografický vývoj od školského roku 2015/2016 nebude na základe nového zákona fungovať. Pýtam sa, či ideme odsúdenca na smrť sťať o týždeň skôr, len aby sme ušetrili výdavky. Ja by som to nerobil,“ doplnil Marcel Pecník (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS).

Napriek nesúhlasu viacerých poslancov napokon druhá etapa racionalizácie prešla súhlasom trinástky prítomných poslancov, a tak budú školy Jána Bakossa a ZŠ Hronská k 31.8.2014 vyradené zo siete škôl.

ZŠ Šalková, foto – BBonline.sk (Filip Rohacek)
ZŠ Šalková

Len v pondelok pritom prebehli výberové konania nových riaditeľov týchto škôl. „Je smiešne, keď máme jeden deň výberové konanie, a na druhý deň rušíme školu. Je to scestné a arogantné,“ uviedol nezaradený poslanec Ján Chladný. Primátor v tomto prípade hovorí o zlyhaní komunikácie: „Ospravedlňujem sa aj pani riaditeľkám aj poslancom, ktorých som dostal do takejto situácie,“ uviedol Peter Gogola.

V aktuálnom volebnom období ide o zrušenie tretej a štvrtej školy. V roku 2012 rozhodli poslanci o zrušení ZŠ Okružná a ZŠ Tatranská. „Pred dvomi rokmi, tí ktorí sme trochu rozmýšľali, tak ja som mal tú odvahu pristúpiť k radikálnemu kroku, a mohli sme byť už prebolení,“ povedal nezaradený poslanec Pavol Bielik.

Primátor Gogola koncom januára 2013 vyhlásil, že k rušeniu ďalších škôl ten rok nedôjde, ale že vedenie mesta intenzívne pracuje na projekte internej racionalizácie. V marci sa však na verejnosť dostala analýza mestského úradu, podľa ktorej malo byť riešením 350-tisícového schodku zrušenie ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Hronská. Následne prejavila o školy záujem evanjelická cirkev. Primátor sa s cirkvou dohodol na nájomnom, ktoré by v prvých 15 rokoch spočívalo v investíciách do budovy základnej školy na Bakossovej ulici vo výške zhruba 800-tisíc eur. Pre tento variant sa však nenašla politická podpora a o rušení škôl zostalo ticho až do tohto týždňa, ktorý sa napokon stal školám osudný.

Sedem škôl získa nové okná

ZS Moskovska, Banská Bystrica, 26.11.2013
ZŠ Moskovská zrekonštruovali z eurofondov.

Zvyšné školy mestskí poslanci ale v utorok dopoludnia potešili. Schválili štart projektu znižovania energetickej náročnosti sedmičky škôl. Projekt nepojednáva o ZŠ Moskovská, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou z eurofondov. Jedná sa o výmenu okien a zníženie energetickej náročnosti na ZŠ Pieninská, Gaštanová, Golianova, Radvanská a Spojová, kde by projekt vznikal za spolupráce teplárenskej spoločnosti STEFE Banská Bystrica. Pri budovách škôl ZŠ Sitnianska a ZŠ Trieda SNP, ktoré majú vlastné kotolne, by rekonštrukcia prebehla samostatne s partnerom – spoločnosťou PRIMA INVEST. Zmluvy s partnermi sú už pripravené a rekonštrukcia by mohla prebehnúť toto leto.

Celkovo si projekt jednorazovo vyžiada 1,2 milióna eur. Presne 900-tisíc eur získalo mesto z predaja ZŠ Okružná a zvyšné peniaze by musela samospráva financovať z vlastných zdrojov a zdrojov havarijného fondu ZŠ Pieninská. Zvyšnú investíciu budú školy splácať z úspor, pričom spoločnosť STEFE má garantovať úspory na energetickej náročnosti v potrebnej výške. Celkovo by sa malo na školách preinvestovať zhruba 2,5 milióna eur.