V meste Banská Bystrica bolo ku koncu decembra 2011 pripojených k internetu pevným širokopásmovým prístupom 21 662 užívateľov.

Ilustračné foto: archív BBonline.sk

Týmto užívateľom zmluvne zabezpečovalo pevné širokopásmové pripojenie 32 telekomunikačných operátorov. Najviac užívateľov bolo pripojených prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA), nasledovalo pripojenie v poradí DSL, WIFI a káblový modem. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR).

Z užívateľmi najviac využívaných technológií až 17 telekomunikačných operátorov zabezpečovalo pevný širokopásmový prístup prostredníctvom WIFI. Prostredníctvom NGA (FTTB, FTTH a Cable) to bolo 10 operátorov a prostredníctvom DSL (vlastná DSL, prístup k dátovému toku, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu) zabezpečovalo prístup 4 operátori. Operátori mali pripojených zákazníkov aj prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA), prenajatých okruhov, prostredníctvom satelitu a pod. Najviac užívateľov mala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá výrazne dominovala aj pri pripojení prostredníctvom DSL. Najviac užívateľov pripojených prostredníctvom káblového modemu mala spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA. Ďalšie poradie operátorov podľa počtu pripojených užívateľov je spracované v tabuľke.