Jadrový test, ktorý vykonala Severná Kórea bol zaznamenaný aj na Slovensku. Informovala o tom Slovenská akadémia vied.

Národná sieť seizmických staníc (NSSS) Slovenska, prevádzkovaná Ústavom vied o Zemi SAV (ÚVZ SAV) 3. septembra 2017 o 03:41:09 h UTC zaznamenala seizmické vlny, ktoré boli vyvolané nukleárnym testom, vykonaným v Severnej Kórei v oblasti Punggje-ri dňa 3. septembra 2017 o 12:20 hod. miestneho času. Seizmické otrasy boli na ÚVZ SAV následne interpretované a táto analýza stanovila veľkosť explózie, ktorá zodpovedá zemetraseniu s magnitúdom 6,5.

O sile tejto jadrovej skúšky svedčí aj živý seizmogram zo seizmickej stanice Kolonické sedlo zo dňa 03.09.2017,  kde aj voľným okom zreteľne vidiieť príchod seizmických vĺn.

Živý seizmogram zo seizmickej stanice Kolonické sedlo, foto: Imeteo.sk

Interpretované údaje sú vo veľmi dobrej zhode s neskoršími finálnymi parametrami určenými medzinárodným seizmologickým centrom CSEM-EMSC.

Záznamy nukleárneho testu zo dňa 03.09.2017 v Severnej Kórei na staniciach Národnej siete seizmických staníc spolu s označením časov príchodov identifikovaných seizmických vĺn.

Viac článkov o počasí a ďalšie zaujímavosti nájdete na iMeteo.sk